Därför blir familjecentralen klar först 2023

Det blir ingen Familjecentral i Vimmerby nästa år. Den beräknas bli klar först 2023.

Här investerar Region kalmar drygt 21 miljoner kronor för att kunna öppna en familjecentral även i Vimmerby kommun. Men en blir av allt att döma klar först 2023.

Här investerar Region kalmar drygt 21 miljoner kronor för att kunna öppna en familjecentral även i Vimmerby kommun. Men en blir av allt att döma klar först 2023.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2020-05-10 21:00

I november i fjol presenterade majoriteten i Region Kalmar en investering på drygt 21 miljoner kronor så att även Vimmerby skulle få en familjecentral som den sista av landets tolv kommuner. 2021 skulle den vara klar för öppning. 

Men så blir det inte. På senaste sammanträdet med barn- och utbildningsnämnden fick nämnden information: "Byggprocessen för familjecentralen. Tidigare har planen varit att öppna 2021, nu är den framflyttad till 2023." som det sammanfattas i protokollet.

– Jag har också hört det från mina partikollegor i kommunen, men när jag kollar med tjänstemännen på regionen säger de att projektet rullar på enligt plan, säger Peter Högberg (S) en av de regionpolitiker som presenterade investeringen och planerna i Vimmerby i fjol. 

Maja Andersson handlägger ärendet på Region Kalmar. Hon tror det är en olycklig tolkning av tidplanen i inriktningsbeslutet som förvirrar när det ska vara klart.

– Där anges bara den aktiva tiden för byggprocessen med projektering, upphandling och byggnation, men inte väntetiden mellan olika delbeslut. Det är först när ett verkställandebeslut tagits som vi kan slå fast när projektet kan vara klart, säger hon.

Det är utifrån det som nämnden i Vimmerby nu fått uppgifter om att familjecentralen inte är klar förrän 2023. Kommunens enda del i familjecentralen är en öppen förskola.

– Vi kan klara att bemanna en öppen förskola tidigare än 2023, men om det skulle bli till 2021 behöver vi ha ett tilläggsanslag för det, säger kommunens förskolechef Eva Johansson.

Karta: Hälsocentralen i Vimmerby
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!