Därför sker många viltolyckor i Vimmerby

Nu ökar risken att kollidera med rådjur. Statistiken för viltolyckor i Kalmar län ligger högt och Vimmerby är inget undantag.

Viltolyckorna med rådjur beräknas öka under augusti.

Viltolyckorna med rådjur beräknas öka under augusti.

Foto: Ingrid Johansson-Hjortvid

Vimmerby2019-08-05 18:00

Kalmar län har enligt Länsstyrelsen Kalmar län flest antal rapporterade viltolyckor per 1 000 registrerade personbilar i landet. Runt 4000 viltolyckor sker årligen i länet menar Germund Eriksson som är länsansvarig jägare på Nationela Viltolycksrådet.

– Olyckorna har legat på en stabil hög nivå de senaste åren. De absolut flesta är kollisioner med rådjur. Sedan är det vissa årstider då det är mer. Nu i augusti när rådjuren går i brunst brukar det vara väldigt många kollisioner. Sedan i september går älgarna i brunst och då ökar de olyckorna. Vildsvinen är det kollisioner med året om. I Vimmerby har vi sett att bland annat olyckorna med kron- och dovhjort ökat.

Förra året i augusti rapporterades 311 kollisioner med rådjur i länet, i Vimmerby 18. Totalt hamnade statistiken för 2018 på 297 viltolyckor i Vimmerby. I år har kollisioner hittills skett med 117 rådjur, två uttrar, fyra dovhjortar, 19 vildsvin, fem älgar och tre övriga djur. Flest viltolyckor i Vimmerby kommun har enligt Nationella Viltolycksrådet skett på riksväg 40 och länsväg 760.

– I Vimmerby finns det mycket vilt och många vägar utan viltstängsel. Anledningen att det sker så många viltolyckor i länet är just att vi har ett gynnsamt habitat för vilt samtidigt som vi har mycket vägar utan viltstängsel kombinerat med mycket trafik.

För att undvika olyckor menar Germund att det är speciellt viktigt att hålla utkik i gryning och skymning.

– Håll koll på vägrenen, anpassa hastigheten och låt bli telefonen. Det man också kan göra är att ladda ner appen Viltolycka. Den kan hjälpa till med uppmärksamheten eftersom det piper det varje gång man åker förbi en plats där det tidigare skett en olycka.

Skulle det ske en olycka med älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn eller mufflonfår är det straffbart att inte rapportera händelsen till polisen.

– Man har också skyldighet att märka ut platsen. Gör man inte det kan polisen kräva att man åker tillbaka och gör det. Det kan annars vara väldigt svårt för jägarna att hitta det skadade djuret. Till exempel kan älgar med brutet ben ta sig långt bort. Något som också är väldigt viktigt är att man saktar ner när man ser att det står en skylt med "viltolycka" vid väggrenen. Då är det eftersökningsjägare, eftersökningshund och skadat vilt i omgivningen.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!