Varningsmottagare skickas till flera hushåll i kommunen

Ett 60-tal hushåll och fastigheter i Vimmerby kommun kommer nu få en så kallad varningsmottagare. Det eftersom de befinner sig inom 25 kilometer från kärnkraftverket i Oskarshamn.

"Det som är viktigt för Vimmerbybornas del att veta är att det som kommer få varningsmottagare är de som tidigare fick jodtabletter för drygt ett år sedan. De skickades ut till alla som bodde innanför gränsen till beredskapszonen. Varningsmottagarna är sista delen i att bygga upp en beredskap för de som bor nära kärnkraftverket", säger Annika Billberg.

"Det som är viktigt för Vimmerbybornas del att veta är att det som kommer få varningsmottagare är de som tidigare fick jodtabletter för drygt ett år sedan. De skickades ut till alla som bodde innanför gränsen till beredskapszonen. Varningsmottagarna är sista delen i att bygga upp en beredskap för de som bor nära kärnkraftverket", säger Annika Billberg.

Foto: Malin Gustavsson, Länsstyrelsen Kalmar län, Mikael Fritzon / TT

Vimmerby2023-10-07 06:00

17 500 varningsmottagare kommer nu skickas ut till de hushåll som befinner sig i den yttre beredskapszonen kring kärnkraftverket i Oskarshamn. Bland annat flera hushåll i Vimmerby kommun.

– Det är en tipp i sydöstra hörnet. I området mot Tuna, berättar Annika Billberg, krisberedskapshandläggare på länsstyrelsen Kalmar län.

– Beredskapszonen är tänkt att gå som en cirkel runt kärnkraftverket. Men det blir inte att den dras precis utan man får följa vägar eller naturliga avgränsningar. Det kan bli så att ena huset på ena sidan vägen innefattas men inte det andra på andra sidan. Men någonstans måste gränsen gå.

undefined
"Är man berörd kommer man få ett vykort med information och sedan får man en avi för att hämta ut varningsmottagaren", berättar Annika Billberg.

De nya beredskapszonerna infördes 1 juli 2022. I och med det hamnade fler hushåll inom det som nu kallas yttre bredskapszon. Förutom Oskarshamn innefattas nu delar av Vimmerby, Västervik och Öland. Den inre beredskapszonen är upp till fem kilometer från kärnkraftverket.

– När man utvidgar bredskapszonerna blir fler berörda. Vi får ofta frågan om det är farligare med kärnkraftverk nu. Så är det inte. Utan att zonerna utvidgas och beredskapen förstärks har att göra med att man tar erfarenhet av det som hände i Japan, vid Fukushima. Regeringen beslutade efter det att beredskapen kring de svenska kärnkraftverken skulle jobbas upp och förstärkas med nya planer, säger Annika Billberg.

Men beredskapszonen innebär väl att hushållen där i kan påverkas vid en kärnkraftsolycka?

– Ja, det har man tagit höjd för. Det beror på väder, vind, och hur stort utsläppet i så fall skulle bli. Så det här gör att det är lättare att skydda befolkningen. Det finns olika saker man kan ta till om det blir en olycka. Antingen ber man befolkningen att stanna inomhus och ta jodtabletter. Det kan räcka med att man skyddar sig på det sättet ett dygn eller två.  Skulle det vara riktigt illa kan man behöva utrymma. Då är det viktigt att kunna varna tidigt.

undefined
"Jodtabletter tar man för att mätta sköldkörteln med rätt sorts jod eftersom den är känslig för strålning och därmed kan utveckla cancer. Det är viktigt att vid en olycka endast ta jodtabletter på uppmaning av myndigheterna. De ska tas vid rätt tid och i rätt mängd. För mycket kan till och med vara skadligt. Jodtabletter är främst till för personer under 40 år, framför allt barn och gravida. Att äldre inte behöver ta jod beror på att kroppen inte hinner utveckla cancer under återstående beräknade livslängd. Alla de här anvisningarna och information om skyddsåtgärder ska man kunna lämna ut via varningsmottagaren", säger Annika Billberg.

Varningsmottagarna kommer att skickas ut under hösten. De fungerar som en radio, information ges om det finns risk för en olycka eller om det inträffat en olycka vid kärnkraftverket. De kommer testas fyra gånger per år. Första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Hur stor är risken för en olycka vid kärnkraftverket i Oskarshamn?

– Det är svårt för mig att svara på. Men finns det bara en promillerisk så måste man ha beredskap för det och det är länsstyrelsens uppdrag att förbereda skyddsåtgärder.

"I Västerviks kommun är Hjorted i beredskapszonen men inte Ankarsrum. Så däremellan går gränsen. Sedan går den ut mot havet och alldeles söder om Västrums kyrka", berättar Annika Billberg.
"I Västerviks kommun är Hjorted i beredskapszonen men inte Ankarsrum. Så däremellan går gränsen. Sedan går den ut mot havet och alldeles söder om Västrums kyrka", berättar Annika Billberg.
Varningsmottagare

Varningsmottagaren är en radio som är framtagen för att varna om det finns risk för en olycka eller om det har inträffat en olycka i kärnkraftverket som finns i närheten

Alla hushåll och verksamheter i beredskapszonerna runt kärnkraftverket i Oskarshamn ska ha en egen varningsmottagare. Det ingår i de skyddsåtgärder som regeringen har beslutat ska finnas kring de svenska kärnkraftverken

Källa: Länsstyrelsen Kalmar län

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!