Den stora kartförvirringen – var går gränsen?

Placeringen av gränsen mellan Kalmar län och Östergötlands län skiljer sig åt beroende på vilken karta man tittar på. Lantmäteriets kartor och Googles karttjänst visar olika.

Lantmäteriets karta visar en annan dragen länsgräns.

Lantmäteriets karta visar en annan dragen länsgräns.

Foto: Lantmäteriet

Vimmerby2022-07-25 06:00

Kartor används i regel för att visa hur omgivningen faktiskt ser ut, som en representation av verkligheten. Idag har många gått över till att använda digitala karttjänster för att hitta vägen istället för att titta på fysiska kartor. Det är lätt att lita blint på vad dem visar, men det händer att uppgifterna är felaktiga.

Efter att ha gjort upptäckten att länsgränsen mellan Kalmar och Östergötland inte är likadant utritad på alla kartor valde Vimmerby Tidning att gå till botten med vad som egentligen stämmer. Var går gränsen egentligen?

"Googles redovisning av länsgränsen i området överensstämmer inte med Lantmäteriets. Varför kan jag inte svara på", skriver Gunnar Ersbo, verksamhetsutvecklare på lantmäteriet.

Det område som Vimmerby Tidning har fokuserat på är det kring sjöarna Juttern och Värpeln. Eftersom lantmäteriet har som uppgift att förse Sverige med geodata ska det vara deras uppgifter som är korrekta. Det är också de uppgifterna som bäst stämmer överens med de vägskyltar som sitter uppe.

Ett frågetecken uppstår kring om gränsen kan ha sett annorlunda ut tidigare, och ifall Google isåfall inte har uppdaterat sin karta. Denna hypotes dementeras dock av Ersbo.

"Jag har tittat på fastigheterna mellan sjön Värpeln och länsgränsen. Det har inte skett några förändringar i läns– och kommuntillhörighet under 1900 eller 2000-talet vad jag kan se."

Vimmerby Tidning har sökt Google för en kommentar.

På google maps karta ser länsgränsen ut så här.
På google maps karta ser länsgränsen ut så här.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
 
 
 
 
 
 
Läs mer om