Vimmerby pastorats utmaningar med höga elpriser

"Det är bekymmersamt. Vi klarar av det men det kan vara så att verksamhet får stryka på foten", säger kyrkogårds- och fastighetsansvarig Mattias Kessén. Här är tankarna efter pastoratets utskottsmöte om åtgärder för att hantera de höga elpriserna i vinter.

Kyrkorådets ordförande Magnus Karlsson tillsammans med kyrkogårds- och fastighetsansvarig Mattias Kessén. De har precis avslutat arbetsutskottsmötet där Mattias Kessén presenterat flera åtgärder för hur de ska hantera de höga elpriserna i vinter.

Kyrkorådets ordförande Magnus Karlsson tillsammans med kyrkogårds- och fastighetsansvarig Mattias Kessén. De har precis avslutat arbetsutskottsmötet där Mattias Kessén presenterat flera åtgärder för hur de ska hantera de höga elpriserna i vinter.

Foto: Rebecca Bornlid Lesseur

Vimmerby2022-10-09 07:00

Under torsdagens arbetsutskottsmöte presenterade Mattias Kessén förslag på flera åtgärder för att hantera de höga elpriserna i pastoratet. Kyrkorådets ordförande Magnus Karlsson berättar att de kommer fatta beslut den 20 oktober – först ska de informera och prata med församlingarna.

– Det är vi som fattar beslut men det är en känslig fråga. Vi vill förankra det med församlingarna så att vi inte bara kommer ovanifrån och säger "stäng kyrkan".

De förslag som ligger på bordet handlar om att eventuellt stänga kyrkor, sänka temperaturer, minska julbelysningen och att släcka fasadbelysningar. Svåra frågor, enligt Magnus Karlsson.

– Hur upplevs det på landsbygden om det blir en mörk kyrka? Då finns risk för åverkan.

undefined
Kyrkorådets ordförande Magnus Karlsson tillsammans med kyrkogårds- och fastighetsansvarig Mattias Kessén. De har precis avslutat arbetsutskottsmötet där Mattias Kessén presenterat flera åtgärder för hur de ska hantera de höga elpriserna i vinter.

Vilka åtgärder har ni vidtagit hittills?

– Vi har jobbat mer med att kolla tätningslister, vi har satt nya tätningslister här i församlingshemmet. Vi tittar på uppvärmning och om vi kan ändra drifttider, säger Mattias Kessén.

De har sedan tidigare sänkt grundtemperaturen till drygt tolv grader. Den stora kostnaden är när de ska värma upp kyrkorna inför verksamheterna.

En annan del i förslaget är att de skulle kunna samköra verksamheter i de olika kyrkorna för att minska antal kyrkor som behöver värmas upp. Eller om de kan förlägga verksamheten i församlingshemmet istället, säger Magnus Karlsson.

– Det är exempelvis inte lika många besökare i Locknevi som i Vimmerby. Är det värt att öppna kyrkan för 15 personer eller ska det vara i församlingshemmet?

undefined
I Vimmerby pastorat finns det sju olika kyrkor.

Att slopa julbelysningen helt tycks inte vara ett alternativ – däremot kan de minska belysningen utan att förstöra julstämningen.

– Har man inte julgran och ljusstakar i kyrkan känner man inte att det är jul. Någonting måste vi göra.

Hur oroliga är ni och besökarna?

– Det är något som besökarna pratar om, säger Mattias Kessén.

undefined
Mattias Kessén berättar att de gjorde en energibesparingsåtgärd i kapellet för fyra år sedan. Då installerades de nya kistförvaringskylarna.

Magnus Karlsson tror att det kommer bli något som kommer diskuteras mer i de olika verksamheterna framöver.

– Jag tror inte att oron har kommit än utan jag tror att den kommer när vi möter församlingshemmens ordförande, när vi börjar förklara för dem att vi måste hjälpas åt och så står vi inför de här helgerna. Vi står inför att välja vilken väg vi ska gå för att tillgodose församlingsarbetet.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!