BUN får fyra miljoner – kommunen går mot stort minusresultat

För en dryg månad sedan äskade barn- och utbildningsnämnden (BUN) om en utökad ram för 2024. De ville ha 9,1 miljoner kronor för att klara av skolverksamheten. Kommunstyrelsen har beslutat om att bidra med fyra miljoner kronor. "Vi kan inte svara på om det räcker", säger kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S).

Vimmerby2024-05-08 17:34

För en tid sedan meddelade den rödgröna majoriteten att ingen av skolorna i kommunens kransorter skulle läggas ned. 

Men för att kunna behålla den nuvarande strukturen på skolorna, och klara skolverksamheten, behövde då BUN en utökad ram på 9,1 miljoner kronor för hela 2024. 

Det får de inte. Kommunstyrelsen bidrar med fyra miljoner kronor. 

– Det har tagits besparingar inom BUN, men de får inte bäring på det nu under våren. De kör terminsvis så vi har sagt att vi bidrar med fyra miljoner kronor, säger Helen Nilsson (S) som besvarar frågan om det räcker såhär: 

– Det kan vi inte svara på.

Lars Johansson (V): 

– Om man hade lagt ned skolor och eventuellt sparat nio miljoner hade det också haft halvårseffekt. Men de har äskat för helårseffekten. Eftersom de också får ett stadsstöd på 500 000 – 600 000 kronor, som är alldeles för lite, täcker det tillsammans upp hälften av det som äskats. Vi resonerade om att gå halva vägen.

Helen Nilsson:

– Vi har funderat och tänkt lite. Den här ökningen blir för 2024. 2025 återgår vi till summor som vilar inför att prislappsmodellen införs. Då gäller inte detta längre.

Vad säger BUN om det här?

– Peter Karlsson (ordförande, BUN) tyckte det lät ganska bra, säger Jacob Käll (C).

– Från ingenting till fyra miljoner är bra, tillägger Nilsson.

I övrigt så ser det ekonomiska läget för kommunen fortsatt tungt ut. Just nu visar prognosen ett minus på 30 miljoner för 2024. Det var budgeterat för ett nollresultat.

– Vi har levt med detta en stund och fokuserat på förbättringar. Det är alltid tufft och vi försöker jobba vidare för ett bättre resultat under året. Vi tror att det finns möjlighet att komma ned något, förklarar Helen Nilsson.

– Något som är positivt är i alla falla att socialnämnden siktar på noll, säger Käll.

Lars Johansson menar att den tuffa ekonomiska situationen är ett resultat av ökade kostnader under många år. 

– Vi kommer inte lösa det på ett år heller. Man måste vara långsiktig, ha tålamod och röra oss åt rätt håll. Vi är positivt inställda till den nya budget- och prislappsmodellen som ska träda i kraft.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
 
 
 
 
 
 
Läs mer om