Ekonomisk kris i Vemab: "Vi är i ett tufft läge"

Det är ett extremt pressat läge i det kommunala bolaget Vimmerby Energi & Miljö AB. På torsdagen hade Vemab en pressträff där det presenterades nya oroväckande siffror.

Det krisar ekonomiskt i det kommunala bolaget Vimmerby Energi & Miljö AB. Det pressade ekonomiska läget i kombination med ökade omvärldskrav kommer att innebära stora organisatoriska förändringar framöver.

Det krisar ekonomiskt i det kommunala bolaget Vimmerby Energi & Miljö AB. Det pressade ekonomiska läget i kombination med ökade omvärldskrav kommer att innebära stora organisatoriska förändringar framöver.

Foto: Elin Elmström

Vimmerby2024-06-27 13:54

Vimmerby Energi & Miljö AB räknar med ett minusresultat på cirka nio miljoner kronor i år. Det är en stor budgetavvikelse från de ungefärliga 15 miljonerna plus som förväntades. På pressträffen himlades det inte med att bolaget är i ett väldigt svårt ekonomiskt läge. 

– Vi är i ett tufft läge med krav vi idag inte klarar av, säger Vemab:s vd Olle Fogelin.

Det finns flera förklaringar till varför bolagets ekonomi ser ut som den gör:

• Ett flertal kunder, däribland det kommunala bolaget Vimarhem AB, har tagit den chockhöjda fjärrvärmetaxan till Fjärrvärmenämnden för omprövning. Dessa ärenden leder till minskade intäkter om 2,3 miljoner då anmälande kunder ligger kvar på tidigare taxa tills ärendena avgjorts.

• De ökade bränslekostnaderna beräknas bli cirka 1,4 miljoner kronor.

• Minskad elproduktion på grund av lägre elpriser resulterar i 2,2 miljoner minus.

• Merkostnader för inköp, reparationer och inte minst det skadestånd som Vemab behövde stå för i samband med vattenskadan i Ejdern/Intersport leder till en nota på ungefär en miljon kronor.

• Efter ett kommunalt beslut ska Vemab betala in en borgensavgift på 1,2 miljoner på grund av de fördelaktiga lån de bedömts ha.

undefined
I november 2022 slogs det larm om en omfattande vattenskada på Intersport. Nu är det klart att det är Vemab som får stå för den notan på grund av bristande underhåll av vattenledningar.
undefined
Kraftvärmeverket på Tallholmen i Vimmerby producerar både el och fjärrvärme. Den stora höjningen av fjärrvärmetaxan resulterade i många missnöjda kunder som anmält taxan till Fjärrvärmenämnden där ärendena fortfarande väntar på avgöranden.

För att försöka komma tillrätta med den bistra prognosen kommer bolaget behöva göra generella besparingar:

– Det finns inga direktiv om nedskärningar i personalstyrkan utan vi behöver tvärtom fler kompetenta medarbetare för att möta omvärldens krav. De stora ekonomiska utgifterna såsom driften och bränslet kan vi inte spara på, inte heller elpriset kan vi styra. Vi har däremot infört nya rutiner vid inköp och kör numera på en "farfars-princip" där inköp över 50 000 kronor ska ses över och godkännas i flera led, säger Olle Fogelin.

Samtidigt som bolaget upplever extrem pengakris med besparingsåtgärder har de ett stort och omfattande organisatoriskt arbete framför sig för att möta andra krav från omvärlden:

– Vi ligger efter och har på grund av resursbrist inte kunnat efterleva alla omvärldens krav. Vi lever till exempel inte upp till dagens lagkrav gällande arbetsmiljö och kommer behöva ändra vårt säkerhetsarbete, arbetsmiljöarbete och satsa på en ny typ av ledarskap, säger Olle Fogelin.

undefined
Vemabs VD, Olle Fogelin, informerar om att ingen personal kommer att behöva gå trots det ansträngda ekonomiska läget: "Det finns inga direktiv om nedskärningar i personalstyrkan utan vi behöver tvärtom fler kompetenta medarbetare för att möta omvärldens krav", säger han.

På några få år har mycket hänt både i branschen och i omvärlden och Vemab uppger att de har haft svårt att hänga med i den takt som krävts för att framtidssäkra, möta ändrade lagkrav och omvärldsfaktorer.

– Vi har ett väldigt omfattande uppdrag och ska göra mycket olika saker med 55 medarbetare samtidigt som vi verkar i en pressad bransch med bland annat personal- och kompetensbrist, säger Olle Fogelin.

På pressträffen återkommer bolagets vd och styrelsens ordförande Peter Fjällgård (V) ett flertal gånger till vikten av att satsa på säkerhetsarbetet för bolagets medarbetare:

– Förra året hade vi en all time high när det kommer till arbetsplatsolyckor i Sverige och det är inte bara i Vimmerby vi har de här utmaningarna. Skulle vi råka ut för en arbetsplatsolycka där någon, gud förbjude, avlider och jag känt till bristerna... Då kommer det att få stora konsekvenser för både mig, styrelsen och bolaget. Vi kan liksom inte ignorera de brister vi har på området i dagsläget. Utifrån årets ekonomiska läge är det såklart olyckligt att det här arbetet kommer i samband med detta men jag hoppas att vi aldrig kommer att behöva flagga på halv stång här, säger Olle Fogelin.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!