En mer flexibel heltidsresa för Vimmerby kommuns anställda

För flera år sedan började projektet "Heltidsresan" där målet var att göra heltidsarbete till en norm inom kommunens verksamheter. I Vimmerby kommun har dock röster höjts från arbetarnas håll och på kommunfullmäktiges sammanträde i juni bifölls oppositionens motion som framhåller arbetarnas möjligheter till deltidsarbete.

Vimmerby kommuns anställda ska ha möjlighet att påverka sin sysselsättningsgrad och arbeta deltid trots projektet heltidsresan.

Vimmerby kommuns anställda ska ha möjlighet att påverka sin sysselsättningsgrad och arbeta deltid trots projektet heltidsresan.

Foto: Rebecca Forsgren Malmström

Vimmerby2024-06-29 16:00

För ungefär ett år sedan lämnade Ola Hammarbäck (KD) och Niklas Gustafsson (M) in motionen "Heltid en rättighet, deltid en möjlighet" med syftet att skapa en mer flexibel tillämpning av heltidsresan. Ledamöterna såg ett behov av att kunna erbjuda arbetstagarna en möjlighet att under olika perioder i livet kunna arbeta till en lägre tjänstgöringsgrad trots kommunens heltidsresa.

– Under valrörelsen var det tydligt att det fanns tankar och oro kring att inte längre kunna styra sin sysselsättningsgrad i lika stor utsträckning som tidigare, säger Ola Hammarbäck (KD).

Vad var tanken med motionen?

– För att vara en attraktiv arbetsgivare vill vi såklart skapa trygghet hos de anställda och erbjuda heltidsarbete till alla de som vill. Möjligheterna till att själv bestämma sin sysselsättningsgrad utifrån livssituation måste dock finnas kvar för att inte riskera att tappa alla de som av olika anledningar vill arbeta deltid, säger Ola Hammarbäck (KD).

Finns det några risker med detta nya, mer flexibla, förhållningssätt?

– Ofta lyfts argumentet att kommunens verksamheter behöver alla timmar som en heltidsanställning innebär. Samtidigt finns ju då risken att vi helt tappar arbetare som går till en annan arbetsgivare, därför är vi väldigt nöjda med att motionen bifölls, säger han.

Kort om Heltidsresan

Heltidsresan, utvecklingsprojektet som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal sedan 2016, syftar till att göra heltidsarbete till en norm inom välfärdens kvinnodominerande verksamheter. Projektet beskrivs som en jämställdhetsinsats som ska skapa trygghet för de anställda samtidigt som heltidsarbete ses som en förutsättning för kvalitet och kontinuitet i verksamheterna. Heltidsresan innebär i praktiken att:

• Nya medarbetare ska anställas på heltid och arbeta heltid

• Deltidsanställda ska både erbjudas och motiveras till att arbeta heltid

• Heltidsanställda som arbetar deltid ska återigen börja arbeta heltid.

Källa: www.heltid.nu

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!