Åbro Bryggeri i tvist med restaurangägare

Drömmen om en egen restaurang i Linköping slutade med konkurs och stämning från Åbro Bryggeri.

Åbro Bryggeri avtalade om försäljning av produkter för närmare 800 000 kronor till restaurangen, som låg på Ågatan i Linköping. Samarbetet slutade i tingsrätten som nu kommit med sin dom.

Åbro Bryggeri avtalade om försäljning av produkter för närmare 800 000 kronor till restaurangen, som låg på Ågatan i Linköping. Samarbetet slutade i tingsrätten som nu kommit med sin dom.

Foto: VT

Vimmerby2024-06-24 06:00

Efterspelet till restaurangsatsningen blev ingen smaklig spis. Ett femårigt avtal hade ingåtts med Åbro Bryggeri om att köpa 87 844 liter drycker av allehanda slag, bland annat 50 000 liter starköl och därutöver annan öl, starkcider, vin och sprit, vatten, kaffe och Red Bull.

Avtalsuppfyllelsen låg runt tio till tjugo procent. Men för just Red Bull var den nästan total. Av avtalade 90 liter köpte man 78 liter.

Bakom restaurangsatsningen i Linköping stod två ungdomar i 20-årsåldern och ett annat bolag som de också drev samt en person i 40-årsåldern, som de lärt känna och startat restaurangen med.

I det här fallet gav Red Bull dock inga vingar som bar. Första verksamhetsåret 2022 blev det ett underskott på lite över en miljon kronor på en omsättning om 3,5 miljoner. I oktober året därpå försattes bolaget i konkurs.

När Åbro inte fick betalt av det kraschade bolaget vände de sig direkt till ägarna som hade gått i borgen för leveransavtalet. I december lämnade bryggeriet slutligen in en stämningsansökan till tingsrätten i Linköping med en begäran om 790 712 kronor plus 24 procents ränta och rättegångskostnader.

Bryggeriet ville ha betalt för de utlovade inköpen som inte hade infriats. Exempelvis köptes bara 4 270 liter starköl in. Avtalet är stramt, strikt och innehåller en mängd klausuler. Bland annat ska skadestånd utgå med som lägst 300 000 kronor om ägarna yppar något om avtalet för utomstående.

Åbros ombud hävdar att personerna bakom den konkursade restaurangen, trots sina ringa ålder, hade erfarenhet av restaurangbranschen och att de genom flera verksamheter kunde styra över sina inkomster och därmed fullfölja borgensåtagandet.

Ungdomarnas ombud lyfte fram att det var haltande verksamheter och att ungdomarna först inte hade ansetts kreditvärdiga av Åbro.

Tingsrätten för ett långt resonemang om möjligheten till jämkning, alltså nedsättande av det belopp som Åbro krävt. Rätten landar till slut i att de två ungdomarna samt deras ägarbolag tillsammans ska betala 300 000 kronor till Åbro samt erlägga ränta enligt räntelagen vilket just nu kan sägas vara en halvering av räntesatsen. Var och en av parterna ska även stå för sina egna rättegångskostnader.

40-åringen, som är utländsk medborgare, kom aldrig till rätten. Då dömdes han av Tingsrätten i en så kallad tredskodom att betala det Åbro kräver utan jämkning, vare sig för belopp eller ränta, samt att dessutom betala bryggeriets advokatkostnader om 34 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!