Extremt hög brandrisk i Vimmerby

Den senaste tidens högsommarvärme och torka har gjort att risken för skogsbränder nu beskrivs som extremt hög i Vimmerby. "Vi följer utvecklingen hela tiden och det är extremt höga brandriskvärden vi har nu. Det finns en oro för att vi kan få stora bränder," berättar Peter Helge som är räddningschef i Vimmerby kommun.

Peter Helge är räddningschef i Vimmerby kommun. "Vi vill inte ha några bränder orsakade av slarv, det är nog med att vi är oroliga för att det kan bli åska. Så ett stort ansvar ligger hos privatpersoner och företag som är ute i skog och mark att man tar ansvar och är försiktig."

Peter Helge är räddningschef i Vimmerby kommun. "Vi vill inte ha några bränder orsakade av slarv, det är nog med att vi är oroliga för att det kan bli åska. Så ett stort ansvar ligger hos privatpersoner och företag som är ute i skog och mark att man tar ansvar och är försiktig."

Foto: Lotta Gometz

Vimmerby2022-06-28 06:00

Räddningstjänsten i Vimmerby är på tårna och två gånger per dag ger sig brandflyget ut över länet för att spana efter begynnande bränder. 

– Om vi får indikation om en brand så slår vi på med mycket resurser på en gång. En normal sommar skickar vi några tank- och släckenheter, med tio till femton personer, men händer något nu skickar vi upp mot dubbelt så mycket, säger Peter Helge.

Anledningen är att det nu är väldigt torrt i skog och mark vilket gör att en eventuell brand sprider sig fort. 

– Beroende på var den startar och hur länge den får växa kan vi få ett jättesnabbt spridningsförlopp. Växer den sig stor blir vår inriktning inledningsvis att skydda bebyggelse så att ingen kommer till skada.

Är ni förberedda?

– Jag vill påstå att hela Sverige är det efter bränderna 2014 och 2018. Vi har tagit mycket lärdom av vad som hände och hjälps nu åt på ett annat sätt. Vi har en annan beredskap med flygande resurser och samverkan. Så skulle en större brand inträffa kan vi få ta del av helt andra resurser än för några år sedan. 

Har ni tillräckligt med benamning?

– Vi har benamning utifrån den riskbild som förväntas enligt statistik. Men blir det de stora händelserna har inte vi själva i Vimmerby kommun bemanning utan då måste vi ta hjälp. Vi är inte ensamma om det.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!