Få ansökningar om fyrverkerierförsäljning

"Det har blivit mindre och mindre under åren", berättar Roger Linder på Räddningstjänsten i Vimmerby. I år har det endast kommit in en ny ansökning om att få sälja fyrverkerier i Vimmerby.

"De som vill sälja fyrverkerier i Vimmerby måste komma in med en ansökan till oss. Har de inget tillstånd kan de inte heller köpa in fyrverkerier. Sedan skulle det teoretisk kunna gå att ha en butik med tillstånd i en kommun och sedan tjuvsälja i en annan. Men jag har aldrig hört talas om det. Då skulle det bli en polisiär fråga", berättar Roger Linder på räddningstjänsten i Vimmerby.

"De som vill sälja fyrverkerier i Vimmerby måste komma in med en ansökan till oss. Har de inget tillstånd kan de inte heller köpa in fyrverkerier. Sedan skulle det teoretisk kunna gå att ha en butik med tillstånd i en kommun och sedan tjuvsälja i en annan. Men jag har aldrig hört talas om det. Då skulle det bli en polisiär fråga", berättar Roger Linder på räddningstjänsten i Vimmerby.

Foto: FREDRIK PERSSON

Vimmerby2021-12-29 07:00

För att få sälja fyrverkerier i Vimmerby krävs det att tillstånd har getts av räddningstjänsten. Men intresset för att få göra det är svagt. Endast en ny ansökan har kommit in till räddningstjänsten.

– Den har jag hanterat skyndsamt, berättar Roger Linder som har hand om ärendet.

– Vi på räddningstjänsten har hand om delarna kring förvärv, förvar, handel och godkännande av föreståndare. Vi kollar upp alla som vill sälja fyrverkerier, ser om de är med i brott-och misstankeregister och pratar med polisen lokalt om de är lämpliga. Vi kontrollerar sedan lokalen där fyrverkerierna ska lagras.

Totalt är det därmed två aktörer som säljer fyrverkerier i kommunen. Samma antal som ifjol. 

– Jem och Fix har tillstånd sedan tidigare, ända fram till 2025. Fasta butiker som vet att de kommer sälja vid nyår och påsk kan få tillstånd på upp till tre år, tidigare var det fem år. De som däremot har pop-up butiker och hyr en lokal under en kortare tid måste ansöka inför varje år. Men intresset för att sälja har minskat med åren.

undefined
Fyrverkeriförsäljningen i kommunen är igång. Men däremot får pjäserna inte avfyras innan kl 18 på nyårsafton och senast en timme efter 12-slaget.

På Jem och Fix berättar ställföreträdande butikschef Maria Axelsson att beslutet att sälja fyrverkerier sker centralt men att det är något som verkar efterfrågas i Vimmerby. 

 – Vi har redan sålt en hel del. Sedan är det ju så att ju närmare nyårsafton desto mer säljer vi. Men av det vi kan se nu så verkar det bli som tidigare år, att det går bra.

Regler och ansvar

Den som använder pyrotekniska varor, som fyrverkerier, ansvarar för att personer eller egendom inte kommer till skada. Om pyrotekniska varor används vid offentlig tillställning eller allmän sammankomst ansvarar i första hand den som anordnat.

För att få hantera pyrotekniska varor krävs i många fall utbildning och ett särskilt tillstånd från kommunen.

För den som ska sälja och förvara fyrverkerier och andra pyrotekniska varor krävs handelstillstånd. Det ansöker du om hos kommunen.

Källa: Polisen

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!