Familjens advokat: "Hanteringen är under all kritik"

Familjen Berishas advokat, Ruth Nordström på Människorättsadvokaterna i Uppsala, är kritisk mot Migrationsverkets hantering och beslutet att avslå Halil Berishas ansökan om arbets- och uppehållstillstånd.

Ruth Nordström Människorättsadvokaterna

Ruth Nordström Människorättsadvokaterna

Foto: Victoria Runegrund

Vimmerby2022-05-08 10:00

– Det är under all kritik att vi inte får möjlighet att yttra oss inför beslutet, trots att vi är juridiska ombud och begärt att få komma in med ett yttrande, säger advokatenRuth Nordström till Vimmerby Tidning.

Hon konstaterar att återreseförbudet på ett år som beslutades den 29 juli 2020 och trädde i kraft samma dag Halil Berisha lämnade landet är en hake.

– Det ställer till det i senaste beslutet. Det krävs särskilda skäl för att upphäva återreseförbudet och bevilja arbetstillstånd, och där har vi synpunkter vi hade velat få fram, säger hon.

 – Det har funnits flera viktiga juridiska frågeställningar, bland annat om det fanns särskilda skäl att upphäva återreseförbudet, som vi ville yttra oss över, säger Ruth Nordström.

– Halil och familjen har hela tiden samarbetat med de svenska myndigheterna och avresan har skett frivilligt. 

 – Vi anser att det finns många brister i både hanteringen av asylärendet och nu i hanteringen av arbetstillståndet, säger hon.

Migrationsverket har ett annat perspektiv:

"Generellt gör Migrationsverket inte materiell prövning i ärenden när ansökan kan avgöras på formella grunder, i detta fall ett aktuellt återreseförbud. Ett yttrande från Människorättsadvokaterna hade inte ändrat utgången i detta ärende", skriver Annica Dahlquist i ett mejl och hänvisar till att Halil Berisha har möjligheten att överklaga så att verkets beslut prövas av domstol.

"Vi anser att det finns många brister i både hanteringen av asylärendet och nu i hanteringen av arbetstillståndet, och det är mycket sorgligt hur det drabbar familjen", säger Ruth Nordström från Människorättsadvokaterna, som är familjen Berishas juridiska företrädare.
"Vi anser att det finns många brister i både hanteringen av asylärendet och nu i hanteringen av arbetstillståndet, och det är mycket sorgligt hur det drabbar familjen", säger Ruth Nordström från Människorättsadvokaterna, som är familjen Berishas juridiska företrädare.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!