Kommunen nobbar krav på åtgärder vid järnvägskorsning

Vimmerby kommun avvisar tågföretaget Transdevs krav på att kommunen ska samarbeta med Trafikverket om åtgärder vid den oskyddade järnvägskorsningen nära Hamra by strax söder om Vimmerby.

  Kommunen ser inga möjligheter att engagera sig i några åtgärder för att göra den oskyddade järnvägskorsningen vid Hamra mer säker.

Kommunen ser inga möjligheter att engagera sig i några åtgärder för att göra den oskyddade järnvägskorsningen vid Hamra mer säker.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2021-10-19 11:45

"Vimmerby kommun förstår naturligtvis allvaret och problematiken med de tillbud som varit vid övergången vid Hamra. Dock har kommunen ingen möjlighet att gå in och göra några åtgärder vidd Hamra, utan detta är ett ansvar för Trafikverket i egenskap av infrastrukturägare av järnvägen samt den vägsamfällighet som ansvarar för den enskilda vägen" skriver kommunens infrastruktursamordnare, Joakim Svensson, i ett svar till Transdev, företaget som kör Kustpilen tågen på Stångådalsbanan och Tjustbanan.

Transdev vände sig även till kommunen efter ett allvarligt tillbud vid den aktuella järnvägskorsningen i början av september i år. En bilist körde ut så nära framför tåget att lokföraren tvingades ta till nödbromsen.

Men kommunen avisar tågföretagets krav och hänvisar till att det är Trafiksverkets järnväg.

"Som vi förstått det planerar Trafikverket att genomföra en översyn av alla plankorsningar mellan Vimmerby och Storebro. Vi får utgå från  att man i denna översyn kommer titta närmare på hur man avser att göra övergången vid Hamra säkrare," skriver Vimmerby kommun.

Den översyn Trafikverket avser att göra kan bli aktuell tidigast 2024-2025.

I december i år tar SJ över tågtrafiken på järnvägen i och med att den innevarande kontraktsperioden går ut. Då blir Kustpilen en del i Krösatågen.

– Vi får hoppas att även SJ driver den här frågan, skriver Alexander Johansson, säkerhetsansvarig i ett mejl. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!