Färre inställda tåg på Stångådalsbanan i år

Förra sommaren led Stångabanan av inställda tåg nästan hela tiden. Orsaken var främst solkurvor och personalbrist.

Kalmar Länstrafiks chef för affärsutveckling tycker att trafiken blivit betydligt bättre i år än förra året.

Kalmar Länstrafiks chef för affärsutveckling tycker att trafiken blivit betydligt bättre i år än förra året.

Foto: Jimmy Karlsson, Kalmar länstrafik

Vimmerby2023-08-02 12:00

Då var nästan var femte tåg inställt eller mer precist 17 procent vilket skapade stor irritation förra året. Orsaken då var i huvudsak väderrelaterade problem, läs solkurvor, och personalbrist. I år har det gått betydligt bättre för den lokala tågtrafiken. Endast åtta procent av turerna har ställts in under sommaren fram tills nu. Orsakerna till detta är desamma som förra året.

– Det är mycket bättre än förra året men fortfarande har vi en rad saker som ställer till problem, säger Conny Karlsson chef för affärsutveckling på Kalmar Länstrafik. Det är solkurvor, signalfel, trasiga tåg och personalbrist. Inställda turer ersätter vi genast med buss.

Det är både brist på konduktörer och lokförare. Lokförarbristen är ett nationellt problem. Visserligen har utbildningsplatserna utökats men bristen kommer bestå. Trafiken på Stångadalsbanan är upphandlad och körs av SJ AB. I alla sådana här upphandlade avtal finns vitesbelopp ifall trafiken ställs in.

– Vi ser till att avtalet följs, säger Conny Karlsson, men vid inställd trafik försöker man se vad som brustit och vad som orsakat det hela. Det är inte alltid det företag som kör tågen som gjort fel. Det kan också bero på brister i underhållet av banan och då hamnar ansvaret på Trafikverket.

– Noll procent inställda tåg hade ju varit bättre, men det är bättre än förra sommaren. Och åtta procent inställda tåg är ett steg i rätt riktning.

När kan det bli noll procent?

– Det kan jag inte svara på.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!