Fler p-platser kommer till Storgatan

Här blir det några nya P-platser när sträckan av Storgatan åter enkelriktas.
Här blir det några nya P-platser när sträckan av Storgatan åter enkelriktas.

Storgatan ska enkelriktas igen även mellan Kyrkogårdsgatan och torget. Det ska ge fler p-platser i centrum.

Vimmerby 10 oktober 2018 18:00

Det är ett önskemål från Vimmerby Handel som gör att kommunstyrelsen nu beslutat Storgatan ska enkelriktas även mellan korsningen med Kyrkogårdsgatan och Västra torggatan på Stora torget.

Den sträckan har varit dubbelriktad ett antal år för att underlätta cirkulationen i centrumtrafiken. Sen förra året är också Kyrkogårdsgatan dubbelriktad av samma skäl. Det innebar också att ett antal p-platser försvann.

Även exploateringen av bostäder vid Rönnbärsgatan har gjort att ett flertal p-platser försvunnit i centrum.

Vimmerby Handel har efterlyst fler parkeringsplatser i centrum och bland annat pekat på sträckan mellan Intersport och Sandströms.

Samhällsbyggnadsavdelningen har utrett önskemålet och ser flera vinster med det. Dels ger det några nya parkeringsplatser, dels tror man att det minskar trafiken på Västra Torggatan och underlättar trafikfördelningen i centrum. Men man vill inte ha några nya p-platser mellan Västra och Östra Torggatan.

När Storgatan åter enkelriktas och de nya p-platserna blir tillgängliga är ännu oklart.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa