Företagen vill utveckla Stångådalsbanan

Upprustning och elektrifiering av Stångådalsbanan är lika viktig för skogsföretaget Södra som för Astrid Lindgrens värld. Och näringslivet trycker på betydelsen för miljön.

"Det finns en stor potential för persontransporter", menar vd Klas Franzén på Ikea Industry Hultsfred om Stångådalsbanan.

"Det finns en stor potential för persontransporter", menar vd Klas Franzén på Ikea Industry Hultsfred om Stångådalsbanan.

Foto: Charlotte Madestam

Vimmerby2021-03-13 07:55

Reaktionerna på Trafikverkets ändring, att inte längre klassa Stångådalsbanan och Tjustbanan som riksintressen, fortsätter.

Joacim Johansson, vd för Astrid Lindgrens värld i Vimmerby AB, ALV, deltog vid Region Kalmar läns möte om infrastruktur tidigare i veckan:

– Det är jätteviktigt att Stångådalsbanan och Tjustbanan får fortsatt status som riksintresse. Ur ett miljöperspektiv vore det konstigt att inte prioritera befintliga järnvägar. Men också för Vimmerbys utveckling och tillväxt, säger han.

ALV hade under säsongen 2019, innan pandemin, 530 000 gäster.

– Enligt våra enkäter kom mellan 5 och 10 procent med tåg. Den verkliga andelen är troligen högre, då stamgäster som tar tåget nog inte fyller i enkäten vid varje besök, resonerar Joacim Johansson.

Även 5-10 procent av över en halv miljon besökare motsvarar en stor mängd biltransporter. ALV har 60 tillsvidareanställda, sommaren 2019 arbetade totalt 550 personer här och års-arbetsstyrkan för 2019 var 169 anställda.

– Så vi är en stor arbetsgivare. När vi rekryterar kanske en person får arbete här, medan en annan i familjen arbetar på annan ort. Då är det viktigt att kunna pendla med rimlig restid.

För skogsföretaget Södra är Stångådalsbanan en viktig del i logistikkedjan till och från kombinatet i Mönsterås med massabruk och sågverk.

–Framförallt kopplat till försörjningen av insatsråvaror och leveranser av massa till slutkund, säger logistikchef Thomas Frick.

Nedklassningen kom som en nyhet på seminariet: 

– Vi kommer att ta del av underlaget och skapa oss en uppfattning om dess påverkan, kommenterar han.

Vad skulle i stället en upprustad bana betyda?

– Upprustning och elektrifiering av Stångådalsbanan är betydelsefull, såväl kortsiktigt som långsiktigt då Södra hela tiden jobbar för klimatsmarta transporter i linje med våra hållbarhetsmål, svarar Thomas Frick.

På Ikea Industry Hultsfred AB med 295 anställda ser vd Klas Franzén potential i en upprustad Stångådalsbana:

– I dagsläget använder vi inte järnvägen i större omfattning. Vi får lim till spånskivorna, annars är det inte så mycket gods på järnväg. Men framöver blir det betydelsefullt. Och när det gäller persontransporter finns ju en stor potential, säger han.

– Med kortare restid till Linköping börjar det bli intressant för pendlare, man kan ju också jobba på tåget.

"Det är jätteviktigt att Stångådalsbanan och Tjustbanan får fortsatt status som riksintresse", säger Joacim Johansson på ALV.
"Det är jätteviktigt att Stångådalsbanan och Tjustbanan får fortsatt status som riksintresse", säger Joacim Johansson på ALV.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!