Lokala riksdagsledamöter möts om järnvägen

"Trafikverkets förslag om att byta från tåg till buss och sen till tåg igen i Linköping är ett rejält feltänk", säger riksdagsledamoten Marie Nicholson (M) från Vimmerby. Hon menar att det även kommer att slå mot besöksnäringen i Vimmerby.

Gudrun Brunegård (KD) och Marie Nicholson (M) är båda tågpendlande riksdagsledamöter från Vimmerby.

Gudrun Brunegård (KD) och Marie Nicholson (M) är båda tågpendlande riksdagsledamöter från Vimmerby.

Foto: Riksdagen

Vimmerby2023-02-17 05:30
undefined
"Fimpar Trafikverket järnvägen söder om Linköping blir det omöjligt att återuppta direktåg till Stockholm när regionens nya tåg kommer 2026. Man ser bilden att avsikten är att göra det svårare för resenärerna från Kalmar län för att sen kunna peka på ett lågt resande och lägga ner av den anledningen", befarar Gudrun Brunegård (KD).

Både hon och riksdagskollegan Gudrun Brunegård (KD) pendlar regelbundet mellan bostadsorten Vimmerby och riksdagen i Stockholm.

– Jag blir bestört när det här förslaget kommer upp igen. Eftersom jag varje vecka åker tåg till och från Stockholm inser jag vilken katastrof det skulle bli för alla tågresenärer som ska vidare med andra tåg i Linköping. Det innebär så mycket besvär och tidstapp att många säkert kommer att överväga att ta bilen i stället. Då förlorar vi den miljöeffekt som är en av avsikterna med satsningar på tågtrafiken, säger Gudrun Brunegård om Trafikverkets förslag till lösningar av tågtrafiken till och ifrån ett nytt resecentrum i Linköping som nu är ute på remiss.

– Man ska ha det klart för sig att det finns inget beslut ännu, bara en remiss. Men för Stångådalsbanan blir det helt galet. Det drabbar alla som åker tåg, oavsett om man pendlar eller åker mera sällan. Det är också en stor fråga för besöksnäringen i Vimmerby eftersom det gör det svårare för Stockholmsfamiljer som inte har bil att ta sig till Astrid Lindgrens Värld, säger Marie Nicholson som också menar att en del av det bakomliggande ansvaret faller på den tidigare regeringen.

– Man höll fast vid höghastighets-projektet alltför länge, det kostade hundratals miljarder i onödan och är en anledning till att pengarna till Ostlänken har begränsats, säger hon.

undefined
Tågen från Vimmerby och Kalmar län måste ansluta till ett nytt resecentrum och Ostlänken i Linköping, menar de lokala riksdagsledamöterna som på måndag ska samlas för att agera enat i frågan.

Nu är ju ni i regeringsställning, vad kan ni göra ?

– Det handlar om att prata med kollegor, med regeringen och alla andra involverade och påtala hur det förhåller sig. Jag har diskuterat saken med vårt förstanamn i trafikutskottet, säger Marie Nicholson.

Gudrun Brunegård är partikamrat med infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD).

– Jag har lyft frågan flera gånger med honom. Samtidigt kan inte regeringen lägga sig för mycket i ett statligt verks beslut, då kan det bli ministerstyre, men det är viktigt att vi visar enighet och påvisar att hela Kalmar län missgynnas av det här förslaget, säger hon.

På måndag ska de tillsammans med Tomas Kronståhl (S) ha ett möte och försöka samla och ena samtliga sju riksdagsledamöter från Kalmar län för att sätta press på Trafikverket.

– Det är ingen partipolitisk fråga. Vi ska göra vad vi kan, så får vi se hur långt det räcker i slutänden, säger Marie Nicholson.

undefined
Marie Nicholson (M) anser att förslaget om Stångådalsbanans anslutning i Linköping är helt galen och att en sån lösning slår mot besöksnäringen i Vimmerby.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!