Nära fyra av tio väljer bort Vimmerby gymnasium

Vimmerbyeleverna fortsätter att välja bort Vimmerby gymnasium. Till hösten söker sig nära fyra av tio elever i nian till en gymnasieutbildning i någon annan kommun. Det innebär att de interkommunala ersättningarna, IKE, äter ännu mer pengar av barn- och utbildningsnämnden hårt ansatta budget.

I gymnasievalet inför hösten väljer nära fyra av tio elever i nian, 39 procent, att söka en utbildning utanför Vimmerby kommun i första hand.

I gymnasievalet inför hösten väljer nära fyra av tio elever i nian, 39 procent, att söka en utbildning utanför Vimmerby kommun i första hand.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2024-02-27 05:30
undefined
Anders Eriksson är verksamhetschef för Vimmerby gymnasium. Han konstaterar att andelen sökande ligger ungefär som det brukar. Han säger samtidigt att kostnaderna för utbildningar kommunerna debiterar varandra varierar stort. "Samhällsprogrammet ligger på 99 000 kronor per läsår medan skogsbruksprogrammet ligger på 306 000 kronor per läsår."

– Det blir ingen bättre balans i ersättningssystemet, kanske något sämre. Det beror på vilka utbildningar eleverna sökt, kostnaderna varierar stort mellan olika utbildningar, säger verksamhetschefen för gymnasiet, Anders Eriksson, om första ansökningsomgången till höstens gymnasieutbildningar som nu är klar.

I år väljer 66 av eleverna i nian på AL-skolan och Vimarskolan att söka en utbildning i någon annan kommun. Det motsvarar 39 procent av de totalt 168 eleverna i årskurs 9. 102 av dem, 61 procent, väljer en utbildning på Vimmerby gymnasium.

Det är inga uppmuntrade uppgifter för barn- och utbildningsnämnden som redan dras med stora underskott i ersättningssystemet mellan kommunerna. De senaste åren har kommunen betalat mellan 24 och 27 miljoner kronor per år för gymnasieelever som läser i andra kommuner.

Samma period har man fått in mellan nio och tolv miljoner kronor för elever från andra kommuner som läser på Vimmerby gymnasium. Resultatet är underskott på mellan 12 och 17 miljoner de tre senaste åren. Per år. Det är den enskilt största anledningen till nämndens pressade ekonomiska situation.

– Det är oroväckande, men det fria gymnasievalet ger alla elever rätt att välja gymnasieutbildning, säger nämndens ordförande Peter Karlsson (C).

undefined
I gymnasievalet inför hösten väljer nära fyra av tio elever i nian, 39 procent, att söka en utbildning utanför Vimmerby kommun i första hand.

Till hösten är det elva olika program som lockar Vimmerbyeleverna att söka sig i väg. De flesta, 25 elever, söker till Hultsfred där fordon- och transportprogrammet och i viss mån ekonomiprogrammet (3) lockar flest. 

14 söker till Västerviks gymnasium där åtta sökt hantverksprogrammet och tre sökt naturbruksprogrammet. Men det finns också sökande till utbildningar i exempelvis Linköping, Stockholm, Karlskoga och Tingsryd.

Peter Karlsson pekar ändå på en glädjande siffra:

– Det blir något fler elever på gymnasiet i Vimmerby nästa läsår, eftersom årskullen som börjar i höst är större än den som går ut i vår, och sen hoppas jag fler väljer Vimmerby i omsöket senare i vår, säger han.

Totalt har 145 elever sökt Vimmerby gymnasium i första hand till höst. Utöver de 102 från nian är det 14 Vimmerbyelever som läst upp sin behörighet på individuellt program och 29 elever som söker från andra kommuner. I fjol var det 36 elever från andra kommuner som började i ettan på gymnasiet i Vimmerby.

Programmen som är mest populära är samhäll- och teknikprogrammen på den högskoleförberedande sidan, samt el- och energiprogrammet och fordon- och transportprogrammet bland yrkesprogrammen.

Industriteknikprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet har fortsatt få sökande med tre respektive fyra sökande till hösten.

undefined
Peter Karlsson (C) ser ett bekymmer i att många elever söker andra utbildningar än på hemmaplan samt att det är fortsatt få sökande till industri- och restaurangprogrammen i Vimmerby. Det kostar och till i år har nämnden ökat på budgeten för IKE med 7,5 miljoner. Det är ändå tveksamt om det räcker.

Extra trist tycker Peter Karlsson (C).

– Båda är utbildningar som säkert ger jobb. Branscherna skriker efter arbetskraft och vi jobbar tillsammans med dem för att få fler sökande, säger han.

Här tänker man sig fortsatta kampanjer tillsammans med branscherna för att locka fler elever.

Vad kan ni göra i konkurrensen med andra gymnasier?

– Alla gymnasier har överkapacitet på i stort sett alla utbildningar. Det finns för många platser totalt sett i regionen och vi har börjat diskutera mer samverkan mellan sex kommuner i norra länsdelen för att komplettera varann och inte ha dubbla utbildningar. Vi får se hur långt det leder, säger Peter Karlsson.

Program utanför Vimmerby

• Fordons- och transportprogrammet, Hultsfred och Linköping (17 elever).

• Ekonomiprogrammet, Hultsfred, Västervik, Linköping, Jönköping och Kalmar (11).

• Hantverksprogrammet, Västervik, Oskarshamn, Linköping och Stockholm (11).

• Estetiska programmet, Eksjö, Oskarshamn, Jönköping, Tingsryd och Stockholm (8).

• Barn- och fritidsprogrammet, Hultsfred och Kristianstad (5).

• Naturbruksprogrammet, Västervik och Linköping (4).

• Samhällsprogrammet, Västervik, Växjö och Karlskoga (4).

• Bygg- och anläggningsprogrammet, Västervik, Linköping och Hagfors (3).

• Hotell- och turismprogrammet, Linköping (1).

• Naturvetenskapliga programmet, Hultsfred (1).

• VVS- och fastighetsprogrammet, Oskarshamn (1).

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!