Nedläggning av fyra skolor sparar nära 15 miljoner

Alla fyra hotade småskolor kan läggas ner utan att någon annan skola i kommunen behöver byggas ut. Som mest kan kommunen spara 14,7 miljoner kronor – om samtliga fyra skolor läggs ned. Men det blir svårt 2024 eftersom ingen mottagande skola klarar att ta emot eleverna från mer än en nedlagd skola redan nästa höst.

Samtliga fyra småsolor i kommunen kan läggas ner. Det slår utredningen som nu är klar, fast. Högst besparing, 14,7 miljoner blir det om eleverna i Rumskulla flyttas till Storebro, eleverna i Tuna flyttas till Frödinge och om eleverna i Brännebro och Djursdala flyttas till Södra Vi skola. Men Södra Vi skola klarar inte att ta emot elever från två skolor redan nästa år.

Samtliga fyra småsolor i kommunen kan läggas ner. Det slår utredningen som nu är klar, fast. Högst besparing, 14,7 miljoner blir det om eleverna i Rumskulla flyttas till Storebro, eleverna i Tuna flyttas till Frödinge och om eleverna i Brännebro och Djursdala flyttas till Södra Vi skola. Men Södra Vi skola klarar inte att ta emot elever från två skolor redan nästa år.

Foto: Vimmerby Tidning arkiv

Vimmerby2023-12-19 15:00

Det är några av de slutsatser som kan dras i den utredning barn- och utbildningsförvaltningen gjort för att få fram konsekvenser vid en nedläggning av en eller flera av skolor i Djursdala, Brännebro, Rumskulla och Tuna. Att just de skolorna valts ut beror på att elevantalet är så pass litet att det rent fysiskt är möjligt att flytta samtliga elever från de skolorna till en annan skola i kommunen.

Utredningen presenterades för politikerna i nämnden förra veckan, men blev inte offentlig förrän protokollet justerats. Nu har tidningen tagit del av utredningen.

Där konkretiseras fyra tänkbara scenarier:

●Tuna skola till Frödinge skola
● Brännebro skola till Södra Vi skola
● Djursdala skola till Frödinge skola/Södra Vi skola
● Rumskulla till Astrid Lindgrens skola/Storebro skola/Södra Vi skola

Samtidigt markerar utredarna att Södra Vi skola bara kan ta emot elever från en annan skola till hösten 2024. Av samma skäl har alternativet att flytta Tunaeleverna till Vimarskolan heller inte tagits med.

Utredningen sätter också beräknade besparingar utifrån varje scenario. Så här ser de ut:

● Tuna till Frödinge skola:

Restid

35 minuter

Besparing

4,0 miljoner kronor.Tuna skola har i dag 45 elever. Det väntas öka med tio elever de närmaste fem åren. Tuna skola har kapacitet för 115 elever. Frödinge skola har i dag 92 elever. Det ska öka till 97 de närmaste fem åren. Skolans kapacitet är 185 elever.

● Brännebro till Södra Vi skola

Restid

15-18 minuter

Besparing

3,6 miljoner kronor.Brännebro skola har i dag 31 elever. Det beräknas öka till 37 elever fram till 2028. Brännebro skola har kapacitet för 128 elever.  På Södra Vi skola går i dag 92 elever. Det väntas minska med tio de kommande fem åren. Skolan har kapacitet för 235 elever.

● Djursdala till Södra Vi skola

Restid

10-12 minuter

Besparing

3,5 miljoner kronor. Djursdala skola har i dag 54 elever. Fram till 2028 beräknas elevantalet sjunka till 40, skolans kapacitet är 62 elever. Södra Vi skola har i dag 92 elever. Det beräknas sjunka till 82 de närmaste fem åren. Skolan har en kapacitet på 235 elever.

● Rumskulla till Södra Vi skola

Restid

 25 minuter

Besparing

1,9 miljoner kronor. Rumskulla skola har i dag 25 elever. Det väntas öka till 28 de kommande fem åren. Södra Vi skola har i dag 92 elever. Det väntas minska med tio de kommande fem åren. Skolan har kapacitet för 235 elever.

● Djursdala till Frödinge skola

Restid

25 minuter

Besparing

3,0 miljoner kronor. Djursdala skola har i dag 54 elever. Det väntas minska till 40 elever de närmaste fem åren. Frödinge skola har i dag 92 elever. Det ska öka till 97 de närmaste fem åren. Skolans kapacitet är 185 elever.

● Rumskulla till Storebro skola

Restid

50 minuter

Besparing

3,6 miljoner kronor. Rumskulla skola har i dag 25 elever. Det väntas öka till 28 de kommande fem åren. Storebro skola har 91 elever i dag. Fram till 2028 minskar elevantalet till 85. Storebro skola har en kapacitet på 180 elever.

● Rumskulla till Astrid Lindgrens skola

Restid

25 minuter

Besparing

1,3 miljoner kronor. Rumskulla skola har i dag 25 elever. Det väntas öka till 28 de kommande fem åren. Astrid Lindgrens skola (F-6) har i dag 316 elever. Det väntas öka till 335 fram till 2028. Kapaciteten är 270 elever, men 420 med de tillfälliga lösningar som finns i dag.

Utöver de angivna besparingarna räknar kommunen också med att komma undan besparingar i de skolfastigheter som inte längre ska användas. Det handlar om cirka 3,5 miljoner för samtliga fyra småskolor. I ett av alternativen, Djursdala till Frödinge skola, behövs dock en satsning på ytterligare ett fordon för skolskjuts på 1,5 miljoner kronor.

Utredarnas slutsats är att det går att flytta småskolorna utan några åtgärder i mottagande skola. Man ser heller ingen kollision med barnkonventionen. Däremot markerar man att en omflyttning är en stor förändring för både elever och föräldrar och att det medför oro hos många barn.

Slutligen slår utredningen fast att om ingen skola läggs ner måste motsvarande besparing tas i andra delar av nämndens verksamheter.

Nu är det upp till politikerna i nämnden och i fullmäktige. Men innan beslut tas under våren ska politikerna ha möte på alla fyra skolorna.

Skola/Arkivbild
Skola/Arkivbild
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!