Hälsocentralen anser sig inte ha gjort fel med Stephan

Efter Stephan Peterssons anmälan till patientnämnden har Vimmerby Hälsocentral fått ge sin syn på saken och att man ska ha gjort något fel är inte en syn de delar. Patientnämndens sektionschef Urban Oskarsson berättar om hur ärendet kan tas vidare.

Hälsocentralen i Vimmerby anser sig inte ha gjort fel i ärendet med Stephan. Deras undersökning visade ingen avvikelse vid nacken menar basenhetschef Camilla Ljungdahl och medicinskt ansvarig läkare Anders Brunegård som svarat på anmälan till patientnämnden. Urban Oskarsson (bild) är sektionschef för patientnämnden i region Kalmar län och han förklarar hur ärendet ändå kan tas vidare av patienten.

Hälsocentralen i Vimmerby anser sig inte ha gjort fel i ärendet med Stephan. Deras undersökning visade ingen avvikelse vid nacken menar basenhetschef Camilla Ljungdahl och medicinskt ansvarig läkare Anders Brunegård som svarat på anmälan till patientnämnden. Urban Oskarsson (bild) är sektionschef för patientnämnden i region Kalmar län och han förklarar hur ärendet ändå kan tas vidare av patienten.

Foto: Johanna Heed/Privat

Vimmerby2022-09-08 20:00

Hälsocentralen har fått inkomma med svar till patientnämnden gällande Stephan Peterssons anmälan. I det svaret, signerat av basenhetschef Camilla Ljungdahl och medicinskt ansvarig läkare Anders Brunegård, anser man sig vid Stephans första besök ha fokuserat på bröstkorgssmärta då de menar att undersökningen vid tillfället inte visade på någon avvikelse vid nacken. De besvarar dock inte hur läkaren kunnat missa hjärnskakningen och ryggskadan.

Vimmerby Tidning har ställt ytterligare frågor gällande ärendet till basenhetschef Camilla Ljungdahl som skriver i mejl:

"Frågorna rör ett individärende vilket innebär att jag inte kan svara på dem, de faller under sekretesslagstiftningen. När patienter vänt sig till patientnämnden för vi dialog med patienten via dem för att skapa förståelse och om möjligt nå konsensus".

De frågor tidningen önskat svar på är:

Hur allvarligt är det att läkaren har missat både bruten nacke och rygg samt hjärnskakning hos en patient?

Hur har man kunnat missa en hjärnskakning när det är en fallolycka och patienten är yr?

Vilka åtgärder gör ni för att förhindra att detta sker igen?

Får läkaren någon varning eller liknande?

Ambulansen har ytterligare en vecka på sig att inkomma med sitt svar till patientnämnden och sedan ska även Stephan Petersson ges möjligheten att få kompletterande svar om han anser att hans frågor inte blivit besvarade.

Urban Oskarsson är sektionschef på patientnämnden region Kalmar län och han förklarar hur ett ärende hanteras hos dem och hur det kan tas vidare.

– Patientnämnden är oberoende och opartisk. Vi tar aldrig ställning i ett ärende utan vi hjälper patienter att få svar från vården, vi hjälper vården att öka patientsäkerheten och ser till att vården anpassas efter patienters behov. 

Kan en anmälan till er leda till några repressalier för vårdgivaren?

– Om ett patientärende inkommer till oss skickas det till verksamhetschefen för den aktuella enheten som gör en internutredning. Den kan leda till att vården anmäler sig själv, så kallad lex Maria. Men patienten själv har också möjlighet att anmäla vården till IVO (reds.anm. Inspektionen för vård och omsorg) efter att patienten fått svar från verksamheten först. Då kan de göra bedömningen om vården har gjort rätt eller fel, säger Oskarsson.

Hälsocentralen i Vimmerby anser sig inte ha gjort fel i ärendet med Stephan. Deras undersökning visade ingen avvikelse vid nacken menar basenhetschef Camilla Ljungdahl och medicinskt ansvarig läkare Anders Brunegård som svarat på anmälan till patientnämnden.
Hälsocentralen i Vimmerby anser sig inte ha gjort fel i ärendet med Stephan. Deras undersökning visade ingen avvikelse vid nacken menar basenhetschef Camilla Ljungdahl och medicinskt ansvarig läkare Anders Brunegård som svarat på anmälan till patientnämnden.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!