Här är kostnaden för kommunledningens kurser på hotell

Varje år har kommunens koncernledning två konferenser på hotell i annan kommun. Efter slöseridebatten har Vimmerby Tidning granskat kostnaderna för dessa de senaste fem åren.

Kommunens koncernledning har två konferenstillfällen årligen på Best Western Hotell i Västervik där Arbetscoaching AB står för innehållet.

Kommunens koncernledning har två konferenstillfällen årligen på Best Western Hotell i Västervik där Arbetscoaching AB står för innehållet.

Foto: Arkivbild TT / Jimmy Karlsson

Vimmerby2021-10-20 18:00

I kommunens koncernledning sitter ledningsgruppen och bolagscheferna vilket innefattar 12 personer. Totalt har de 12 konfererat för 186 900,98 kronor på Best Western Hotell i Västervik, fördelat över två tillfällen per år. Konferensinnehållet tillhandahålls av kommunens avtalspartner för ledarskapsutveckling, Arbetscoaching AB, för 51 812,50 kronor per tillfälle.

Totalkostnaden för dessa konferenser redovisas årsvis nedan.

2020: 142 103,04 kronor

2019: 146 949,38 kronor

2018: 144 958,32 kronor

2017: 133 712,56 kronor

2016: 137 302,68 kronor

Varför har ni konferenser?

"När det gäller våra utvecklingsdagar bedömer jag att vi är i behov av att träffas fysiskt med distans till vårt dagliga arbete. Det bidrar till nödvändig kreativitet och interaktion mellan oss för att vi tillsammans ska kunna ta oss an de utmaningar vi har som koncernledning. Man kan jämföra det med att man inom idrotten åker på träningsläger", skriver kommundirektör Carolina Leijonram i ett mejl.

Varför väljer ni att gynna Västervik och inte lokala aktörer?

"Var vi förlägger våra konferenser styrs till stor del genom upphandling som i sin tur genomförts med stöd av inköpscentralen i Västervik. Vi vet att andra kommuner och regioner förlägger sina konferenser och träffar på plats i Vimmerby. Det är med andra ord ett givande och tagande", skriver Leijonram.

Vi kommer att fortsätta granska kommunens fördelning av resurser i kommande artiklar.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!