Här är prislappen för krisen i kommunen

Krisen i stadshuset har också ett ekonomiskt pris. I revisionsrapporten finns en beräkning av faktiska kostnader på 2,6 miljoner. Men den egentliga kostnaden ligger troligen högre än så.

Fjolårets kris i kommun ledningen kostar pengar. Beräkningar i revisionsrapporten pekar på 2,6 miljoner. Till det kan läggas overheadkostnader som uppskattas till ytterligare 1-1,5 miljoner.

Fjolårets kris i kommun ledningen kostar pengar. Beräkningar i revisionsrapporten pekar på 2,6 miljoner. Till det kan läggas overheadkostnader som uppskattas till ytterligare 1-1,5 miljoner.

Foto: TT-Bild / Jimmy Karlsson

Vimmerby2020-03-04 19:30

– Räknas även overheadkostnader, sånt som kommer av situationen men som är svårt att bena ut från det ordinarie arbetet, hamnar nog kostnaden mellan 3,5 och fyra miljoner kronor, säger Roland Ilemark, ordförande för kommunens revisioner.

I rapporten från KPMG finns en beräkning som kommunstyrelseförvaltningen gjort och som avser de extra kostnader som kan kopplas direkt till arbetsmiljöproblemen och följande politiska krisen. Den landar på 2,6 miljoner kronor.

Enligt rapporten grundar sig beräkningen på den tid  framförallt kommundirektör, HR-chef och administrativ chef har lagt ner. Även kostnader för extra sammanträden med exempelvis kommunstyrelsen och CESAM, central samverkanverkanskommitté med de fackliga organisationerna, finns med. 

Men annat arbete som har gjorts eller försenats på grund av krisläget har inte räknats in där.

Själva granskningsrapporten ligger på cirka 150 000 kronor enligt kommunrevisionen.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!