Kommunalt VA-nät ska byggas ut vid tre sjöar

Ett par hundra fastigheter vid sjöar i Vimmerby kommun kan komma att anslutas till kommunalt vatten- och avlopp inom några år. "En del kommer att bli jätteglada, andra inte alls glada" säger VA-chefen Emma Jonsson inför fullmäktiges beslut på måndag.

Vid Borstingen finns ett 20-tal fastigheter. 14 av dem är redan anslutna till det kommunala nätet genom ett avtal. Utöver de befintliga fastigheterna planerar kommunen för ytterligare ett 40-tal tomter i sjöns närhet.

Vid Borstingen finns ett 20-tal fastigheter. 14 av dem är redan anslutna till det kommunala nätet genom ett avtal. Utöver de befintliga fastigheterna planerar kommunen för ytterligare ett 40-tal tomter i sjöns närhet.

Foto: Vemab

Vimmerby2023-11-13 05:00
undefined
Emma Jonsson är VA-chef på Vimmerby Energi- och Miljö. Hon konstaterar att det blir tajt om tid om tidplanen ska hålla när också samråd för vattenförsörjningsplanen ska genomföras.

Då ska politikerna besluta om en tidsplan för när det kommunala VA-nätet ska byggas ut i olika områden. Först ut är västra sidan av Nossen som är satt till år 2026 sen följer Borstingen och därefter östra sidan av Krön som ska vara klart 2032.

Emma Jonsson beskriver ett långt bakomliggande arbete som har sin grund i den kommunala VA-planen och kommunens ansvar för att alla invånare ska ha tillgång till bra dricksvatten, även fastigheter med egen brunn.

– I Vimmerby kommun är det bra förutsättningar för dricksvatten på de flesta platser, men på andra håll kan det vara besvärligt och då åligger det kommunen att se till att alla har det dricksvatten de behöver, säger hon.

Som en del i VA-planen har miljö- och byggnadsförvaltningen pekat ut nio områden där man anser att det behövs ett allmänt VA-system för miljöns skull.

– Det är främst vid sjöar där det är större risk för föroreningar, särskilt om husen ligger tätt och nära vattnet. Sen kan även landskapets struktur också spela in, exempelvis om det sluttar brant mot sjön, säger Emma Jonsson.

undefined
På kartan till vänster är fastigheterna på Nossens västra sida inringade. Det handlar om ett 35-tal fastigheter av olika slag. Många av den står på ofri grund. Något som kan komplicera etableringen av ett kommunalt VA-nät. T.h östra sidan av Krön där fastigheterna också ringats in.

Vimmerby Energi- och Miljö har gått igenom de nio områden miljö- och bygg pekat ut för att se var det är lämpligt med kommunalt VA och var det bör byggas först. Det finns lagkrav på att det ska vara minst 20-30 hus som ligger ganska tätt och att det ska finnas miljö- och hälsoskäl som talar för en kommunal lösning.

Utifrån det har Vemab landat i västra sidan av Nossen med ett 35-tal fastigheter, Borstingen med ett 20-tal fastigheter, men där 14 redan är anslutna till ledningen som passerar och Krön med 125 fastigheter.

Uppskattningsvis handlar investeringarna i kommunala VA-nät på totalt 85 miljoner kronor för de tre tänkta verksamhetsområdena.

– Nossen har problem med övergödning. Krön också, men Nossen är en betydligt mindre sjö och där kanske fastigheterna har större påverkan.

undefined
Vid Borstingen finns ett 20-tal fastigheter. 14 av dem är redan anslutna till det kommunala nätet genom ett avtal. Utöver de befintliga fastigheterna planerar kommunen för ytterligare ett 40-tal tomter i sjöns närhet.

Beslutet att prioritera dessa tre områden togs i Vemabs styrelse våren 2022. På grund av kommunvalet i fjol väntade kommunen in den nya kommunstyrelsen innan ärendet togs upp där. Nu ska det upp i fullmäktige för avgörande beslut.

Under tiden har krav på en vattenförsörjningsplan för varje nytt verksamhetsområde kommit till plus att lagen betonar att större hänsyn ska tas till den enskilde fastighetsägarens egna lösningar. 

– Vad det innebär är inte glasklart ens för oss jobbar med det dagligen, och hur ska då en fastighetsägare förstå ? säger Emma Jonsson. 

undefined
Kommunen är skyldig att se till att alla i kommunen har tillgång till dricksvatten. Den som har fastighet i ett verksamhetsområde kan ha egen brunn, men får ändå betala för vattenanslutningen. Däremot är det inte möjligt att ha egen avloppslösning om det finns kommunalt där. "Det döms ut av miljö- och bygg" säger Emma Jonsson.

En vattenförsörjningsplan har ungefär samma funktion som en detaljplan och ska ut för samråd så att alla berörda kan yttra sig innan beslut. Den processen kommer att ske efter att tidsplanen är beslutad.

– Det hoppas jag att politikerna är medvetna om.

Det kan vara långt ifrån alla som vill ha kommunalt VA.

– Det finns de som väntat i flera år och som vill bo permanent, medan andra har ett sommarboende med utedass och trivs med det.

– Oavsett vilket blir alla en del av verksamhetsområdet när det är spikat, och måste betala både anslutningsavgift och fasta avgifter även om man inte är påkopplad. Det är viktigt att alla förstår det, säger Emma Jonsson.

Anslutningsavgiften ligger nånstans mellan 150 000 och 180 000 kronor, beroende på om man vill ansluta dagvattnet eller inte.

Fritidshusområdet på Nossens västra sida är först ut i kön när kommunen och Vemab stakar ut nya verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp. I området finns också flera permanentbostäder.
Fritidshusområdet på Nossens västra sida är först ut i kön när kommunen och Vemab stakar ut nya verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp. I området finns också flera permanentbostäder.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!