Var tredje lärare obehörig på Vimarskolans högstadium

Vimmerby Tidning kunde tidigare i veckan berätta om lärarförbundens nationella larm gällande 214 skolor där två Vimmerbyskolor hamnade på listan över skolor i riskzonen. Samtidigt visar färsk statistik från kommunen att även behörigheten på Vimarskolan 7-9 är alarmerande låg i år.

"Självklart hoppas vi på en framtid där vi lättare kan rekrytera behöriga lärare. Det är en fråga inte minst för våra politiker att hjälpa till att göra läraryrket i Vimmerby attraktivt utifrån löner och tilldelade resurser. Samtidigt är det ett uppdrag för vår Riksdag och Regering att se över våra lärarutbildningar. Det behövs fler sökande dit för att vi i en framtid ska ha behöriga lärare för våra barn och ungdomar", skriver rektor Pernilla Begu om den akuta lärarbristen i Sverige i ett mejl till Vimmerby Tidning.

"Självklart hoppas vi på en framtid där vi lättare kan rekrytera behöriga lärare. Det är en fråga inte minst för våra politiker att hjälpa till att göra läraryrket i Vimmerby attraktivt utifrån löner och tilldelade resurser. Samtidigt är det ett uppdrag för vår Riksdag och Regering att se över våra lärarutbildningar. Det behövs fler sökande dit för att vi i en framtid ska ha behöriga lärare för våra barn och ungdomar", skriver rektor Pernilla Begu om den akuta lärarbristen i Sverige i ett mejl till Vimmerby Tidning.

Foto: Johanna Rotebäck

Vimmerby2022-10-26 06:00

På Vimarskolans högstadium är var tredje lärare kopplad till en undervisningsgrupp obehörig det här läsåret, det visar nya siffror som kommunens kvalitetssamordnare sammanställt, och Vimarskolans högstadium är den enda skolan i kommunen som minskar här.

"Det går inte att sticka under stol med att det är svårt att få behöriga sökande. Desto viktigare blir det då att stötta de obehöriga att vilja utbilda sig vidare samt att de behöriga handleder de obehöriga. Elevernas resultat pekar på att vi lyckas bra med det. Eleverna blir därmed inte påverkade negativt av situationen. Arbetsbördan för behöriga blir självklart högre när de förväntas handleda obehöriga", skriver rektor Pernilla Begu i mejl till Vimmerby Tidning.

undefined
"För mig och mina medarbetare handlar det om att tillsammans göra skolan till en trivsam och utvecklingsbenägen arbetsplats för såväl lärare som elever. Det genererar positiv energi och får lärarna att vilja stanna kvar", skriver Vimarskolans rektor för 7-9 Pernilla Begu.

Endast 57 procent av lärarna på skolan innehar lärarlegitimation under nuvarande läsår vilket står i paritet med Djursdala skola när de hamnade på förbundens lista över hotade skolor. Men någon oro för att hamna på listan över skolor i riskzonen har inte Begu.

"Nej, jag har ingen oro för att vi ska tvingas stänga Vimarskolan. Vi har en väl fungerande verksamhet där såväl behöriga som obehöriga varje dag gör sitt bästa för att eleverna ska få en god utbildning".

Men trots att kvalitetssamordnaren sammanställt statistiken från skolans eget register IST Administration den 17 oktober i år, samt att behörigheterna är uppdaterade från Skolverkets register den 13 oktober, menar Begu att siffrorna är missvisande sett till nuläget.

"Det har skett en del nyrekryteringar av utbildade lärare".

Enligt Begu är därför de aktuella siffrorna för undervisande lärare att 66 procent av lärarna har legitimation, 14 procent har en pågående lärarutbildning, och räknas därför i dagsläget som obehöriga, och 20 procent är obehöriga och har ingen pågående utbildning.

"Det innebär att när de 14 procent som nu utbildar sig är färdiga (inom 1-2 år) ligger vi på en behörighet på 80 procent", säger hon.

undefined
"Självklart hoppas vi på en framtid där vi lättare kan rekrytera behöriga lärare. Det är en fråga inte minst för våra politiker att hjälpa till att göra läraryrket i Vimmerby attraktivt utifrån löner och tilldelade resurser. Samtidigt är det ett uppdrag för vår Riksdag och Regering att se över våra lärarutbildningar. Det behövs fler sökande dit för att vi i en framtid ska ha behöriga lärare för våra barn och ungdomar", skriver rektor Pernilla Begu om den akuta lärarbristen i Sverige i ett mejl till Vimmerby Tidning.

Skolans arbete med att motverka situationen med låg behörighet syns även i andra delar, menar Begu.

"Skolan arbetar aktivt med att utannonsera vakanta tjänster. Viktigt är också att vi tar emot VFU-studenter som planerar att bli lärare. På så sätt bidrar vi till kompetensförsörjningen av lärare i Sverige".

Vimarskolan 7-9 har låg andel behöriga lärare. "Det går inte att sticka under stol med att det är svårt att få behöriga sökande", skriver rektor Pernilla Begu i ett mejl till Vimmerby Tidning.
Vimarskolan 7-9 har låg andel behöriga lärare. "Det går inte att sticka under stol med att det är svårt att få behöriga sökande", skriver rektor Pernilla Begu i ett mejl till Vimmerby Tidning.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!