Här ska vi kunna slänga skräp framöver

Storebro har få. Gullringen desto fler. Nu ska papperskorgarna fördelas mer jämlikt mellan orterna i kommunen.

Vimmerby har 1,61 papperskorgar per 100 invånare visar en inventering som gatukontoret gjort. Isabelle Ekeberg i Vimmerby slänger en servett skräp vid torget i Vimmerby.

Vimmerby har 1,61 papperskorgar per 100 invånare visar en inventering som gatukontoret gjort. Isabelle Ekeberg i Vimmerby slänger en servett skräp vid torget i Vimmerby.

Foto: Ivonne Svahn

Vimmerby2020-05-26 17:00

Vimmerby kommun har gjort en udda inventering. Samtliga papperskorgar och hundlatriner har räknats - i hela kommunen.

Inventeringen som utförts av gatukontoret kom till efter en motion av SD-fullmäktigeledamoten Anneli Jakobsson, där hon föreslog att fler allmänna papperskorgar skulle sättas upp i Storebro.

Inventeringen visade att Storebro var den ort som har minst antal papperskorgar räknat efter antal invånare, 0.95 per 100 invånare. Lättast att slänga skräp visade det sig vara i Gullringen med 2,13 papperskorgar per 100 invånare. Södra Vi och Vimmerby hamnade mitt emellan. 

Samhällsbyggnadsutskottet har nu beslutat att papperskorgar ska fördelas jämnare mellan orterna.

Karta: Vimmerby
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!