Här ska vi kunna slänga skräp framöver

Storebro har få. Gullringen desto fler. Nu ska papperskorgarna fördelas mer jämlikt mellan orterna i kommunen.

Vimmerby 26 maj 2020 17:00

Vimmerby kommun har gjort en udda inventering. Samtliga papperskorgar och hundlatriner har räknats - i hela kommunen.

Inventeringen som utförts av gatukontoret kom till efter en motion av SD-fullmäktigeledamoten Anneli Jakobsson, där hon föreslog att fler allmänna papperskorgar skulle sättas upp i Storebro.

Inventeringen visade att Storebro var den ort som har minst antal papperskorgar räknat efter antal invånare, 0.95 per 100 invånare. Lättast att slänga skräp visade det sig vara i Gullringen med 2,13 papperskorgar per 100 invånare. Södra Vi och Vimmerby hamnade mitt emellan. 

Samhällsbyggnadsutskottet har nu beslutat att papperskorgar ska fördelas jämnare mellan orterna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa