EU kräver stopp för eldning av trädgårdsavfall

Enligt Naturvårdsverket är det från årsskiftet i stort sett sluteldat med trädgårdsavfall. Men i Vimmerby och Hultsfred kan det även framöver vara tillåtet i vissa områden.

Att grilla korv eller motsvarande är fortsatt tillåtet på anordnade grillplatser eller i grillen hemma på tomten.

Att grilla korv eller motsvarande är fortsatt tillåtet på anordnade grillplatser eller i grillen hemma på tomten.

Foto: Anna Persdotter

Vimmerby2024-04-20 05:00

Från första januari i år gäller nya, tuffare regler för eldning av trädgårdsavfall. Enligt Naturvårdsverket kan det till och med vara stopp för eldning av majbrasor vid Valborg, en tradition sedan förkristen tid i Sverige, om kommunen inte tillåter det.

Till trädgårdsavfall räknar Naturvårdsverket sådant som växtdelar, gräsklipp och löv som kommer från trädgården. Vedartat avfall, som grenar, räknas som trädgårdsavfall men däremot inte ved.

Bakgrunden till förbudet är nya EU-regler från årsskiftet som säger att all mat- och bioavfall ska sorteras separat. Indirekt innebär det att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten eller köras till en avfallsanläggning där det antingen komposteras eller används i fjärrvärmeverk för eldning.

Lagstiftaren vill alltså att bioavfallet kommer till nytta på något sätt.

Reglerna gäller även trädgårds- eller parkavfall från verksamheter. Däremot omfattas inte lant- eller skogsbrukare som eldar biologiskt avfall som ris och grenar från driften, till exempel efter rensning av dikesren.

I Vimmerby och Hultsfred hanteras frågor kring eldning av trädgårdsavfall av miljö- och byggnadsförvaltningen Hultsfred-Vimmerby. Miljöchef är Emelie Ahlstrand.

– Vår tolkning är att de befintliga kommunala föreskrifterna för människors hälsa och miljön fortsatt tillåter Valborgsmässoeldar, som arrangeras i enlighet med föreskrifterna, och med andra regler som till exempel ordningslagen. Det är alltså ingen skillnad mot tidigare, berättar hon.

Hultsfred och Vimmerby ser med andra ord generöst på reglerna när det gäller majbrasor.

– Hos oss har vi gjort tolkningen att det generellt inte behövs dispens.

När det gäller eldning av trädgårdsavfall är det sedan tidigare inte tillåtet i varken Vimmerby eller Hultsfred i detaljplanelagda områden eller andra områden markerade i föreskrifterna.

– Eldning av ris i trädgårdar är, så länge det görs i enlighet med befintliga föreskrifter, okej, säger Emelie Ahlstrand.

Att grilla korv eller liknande med ved eller kol är fortsatt tillåtet och kräver inget tillstånd eller anmälan eftersom det anses som nyttoeldning.

Om man eldar riset och samtidigt grillar korv, är det tillåtet?

– Jag vågar inte uttala mig om det men rent teoretiskt skulle det kunna vara tillåtet, säger Emelie Ahlstrand.

Eldning trädgårdsavfall

Samma regler gäller för Vimmerby som Hultsfred.

Eldning är endast tillåten under dygnets ljusa timmar. Generellt eldningsförbud gäller 1 maj till 30 september. Begränsningen gäller ej för ved- eller koleldning som sker för grillning eller motsvarande.

Eldning är inte tillåten i detaljplanelagt område eller område utmärkt på karta i föreskrifterna. I andra områden får endast torrt trädgårdsavfall, som inte kan utnyttjas för kompostering, eldas.

Valborgsmässoeldar är tillåtna om de arrangeras i enlighet med föreskrifterna och med andra regler som till exempel ordningslagen.

Det går att få dispens för majbrasa i områden där eldning enligt föreskrifterna inte är tillåten. Tillstånd för majbrasa kan även enligt miljöchefen krävas om det görs i samband med vissa tillställningar som anges i 2 kapitlet §3 i ordningslagen och berör tävlingar, uppvisningar, marknader och liknande.

Räddningstjänsten bör informeras inför varje eldning.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!