Riskerna i Vimmerby kommun i klimatförändringarnas spår

Skyfall som får Stångån att svämma över och vatten som hotar stora delar av södra industriområdet. Samtidigt behövs fler grönområden och fler träd för att stan bättre ska stå emot extrema värmeböljor.

Helen Nilsson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby.

Helen Nilsson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2023-08-27 12:00
undefined
Helen Nilsson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby.

Det är de främsta riskerna kommunen pekar på i arbetet med att anpassa Vimmerby kommun till klimatförändringarna.

– Viktigast är att ta besluten från början och jobba med det, ta fram en styrgrupp, en arbetsgrupp. Hur ser det ut här? Och vilken är vår handlingsplan. Där är vi nästan framme vid "hands on" nu, säger kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S).

Att arbetet tagit fart i Vimmerby stöds av en färsk rapport från Svenska Miljöinstitutet, IVL, och Svensk Försäkring som rangordnar nära 200 kommuner efter hur långt de kommit med klimatanpassningen. Vimmerby kommun klättrar rejält jämfört med förra rapporten från 2021. Då låg kommunen på plats 138 med nio poäng. Nu blir det 25 poäng och plats 44. 

– Enkäten visar att vi gjort en bra start som vi nu kan jobba vidare utifrån, säger samhällsbyggnadschefen Klas Svensson. 

En hel del av det kommunen hittills jobbat med finns som underlag i den nya översiktsplanen som väntas antas i början av nästa år.

– Den blir sen vägledande för detaljplaner och utformningen för hur vi bygger Vimmerby framåt, säger Klas Svensson.

undefined
En satellitbild som visar hur Stångån kan komma att svämma över vid så kallat hundraårsregn, enligt en prognos från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. "Egentligen är hela södra industriområdet ett riskområde i olika perspektiv på skyfall", säger Klas Svensson.

De risker kommunen främst ringat in är skyfall med följande översvämningar och extrema värmeperioder.

– Mest utsatt är områden som ligger närmast Stångån, men det finns även vissa områden i andra delar av stan där risken hänger ihop med dagvattennätet och där det också kan bli översvämning vid skyfall, säger han. 

– Vi har också karteringar för var det är störst risk att det blir extremt varmt? Där har vi inte lika tydliga hur mycket träd och grönområde behövs för att får skugga som motverkar värme.

Vad kan kraftiga värmeböljor innebära i Vimmerby?

– Det finns vissa ställen där det blir extra varmt och där ska man kanske inte placera exempelvis äldrebostäder. 

– På sikt kan det bli mer grönt, fler träd och mer dagvattendammar och magasin i stan, tror Klas Svensson.

– Det handlar också om hur vi klarar sånt som dricksvatten vid bestående torka.

undefined
Klas Svensson samhällsbyggnadschef Vimmerby

De undersökningar som finns med i översiktsplanen har redan haft påverkan på detaljplaner i och med att länsstyrelsen fäster allt större vikt vid klimatanpassningar.

– Det gör att kommunen och kommunala bolag jobbar extra med olika tekniska lösningar för att detaljplaner ska klara krav på exempelvis dagvattenhanteringen vid kraftiga skyfall som hundraårsregn och så vidare. Ett sånt färskt exempel är detaljplanen för området där Willys ska byggas där det blivit en hel del extra åtgärder, säger han.

– Sånt blir inte billigare för någon, men det är den verklighet vi står inför. Lite sorgesamt att vissa inte tror på forskningen och vetenskapen. Det vi sett i Sverige i sommar är väder, det som ligger bakom extremvärmen i Sydeuropa och kraftiga skyfall här är klimat. Det är viktigt att skilja på, säger Helen Nilsson.

Hur mycket resurser lägger kommunen på klimatanpassning?

– I arbetet med översiktsplanen har det blivit ganska mycket, men i övrigt väver vi in det i det vardagliga arbetet. Det är nu kärvt med budgeten, men jag är nöjd att vi kommit så här långt.

Ni tog bort en halvtid som hållbarhetsstrateg.

– När Hultsfred ville ha en hel tjänst som vi tidigare delat mellan kommunerna valde vi ett annat upplägg och bollade över det till samhällsbyggnad, säger hon.

Hur berörs kommuninvånarna av klimatanpassningen?

– Vi gör det för deras skull, och ingen kommer undan de förändringar vi står inför.

Råd före översvämning

• Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.

• Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.

• Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.

• Placera bilen på en hög plats.

• Täta källarfönster och ventilationsöppningar.

• Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.

(Källa krisinformation.se)

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!