Tallholmen guldgruvan bakom Vemabs rekordresultat

Kraftvärmeverket Tallholmen i Vimmerby är rena guldgruvan för Vimmerby energi- och Miljö AB som gör en rekordvinst på 48,7 miljoner kronor 2022. Vinstpengarna spiller också över till kommunen som cashar in 13,5 miljoner sen maxtaket för utdelning till ägaren på fem miljoner tagits bort.

Elproduktionen på Tallholamen är en helt avgörande faktor bakom Vemabs rekordresultat på 48,7 miljoner enligt vd Olle Fogelin.

Elproduktionen på Tallholamen är en helt avgörande faktor bakom Vemabs rekordresultat på 48,7 miljoner enligt vd Olle Fogelin.

Foto: Arkiv / Jimmy Karlsson

Vimmerby2023-03-10 10:21
undefined
Kommunstyrelsens ordförande, Helen Nilsson (S) är glad över Vemabs rekordstora vinst för 2022 och de 13,5 miljoner som kommunen som ägare tar ut från bolaget.

– Vi har tagit bort det tillfälligt för i den här gången och eventuellt för något kommande år också, säger kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S) som gläds över Vemabs höga resultat och de pengar som går över till kommunen som ägare.

Kommunen har möjligheten att ta ut 50 procent, dock max fem miljoner, av bolagets resultat i utdelning. Nu har maxbeloppet tagits bort.

– Vi tar inte 50 procent för den skull, utan en nivå som är bra för både kommunen och Vemab. 13,5 miljoner betyder jättemycket för kommunens kassa. Vi kommer att fördela ut hälften i år, och ha andra hälften som en extra buffert för nästa år. Sen vilka verksamheter som får ta del av de extra pengarna kan jag inte säga exakt, men de går dit de behövs, säger hon.

Vemabs resultat för 2022 landar på 48,7 miljoner kronor. Det är det högsta nånsin och mer än dubbelt mot förre då det blev 21,2 miljoner kronor.

Den enskilt och i särklass största förklaringen till rekordresultat stavas Tallholmen och den elproduktion bolaget bedriver där. I budgeten räknande man med intäkter på 9,5 miljoner på elproduktionen. Det blev 34,5 miljoner.

undefined
Kraftvärmeverket med egen elproduktion på Tallholmen är rena guldgruvan för det kommunala energibolaget i Vimmerby.

– Det är den möjlighet vi har att tillverka och sälja el som ger den här skjutsen och det har varit extra gynnsamt med de elpriser vi sett nu en tid, säger Vemabs vd Olle Fogelin till Vimmerby Tidning.

Vemab behåller 35 miljoner av vinsten och kommunen tar 13 miljoner.

– Vi har stora behov av reinvestering och nyinvesteringar, men det är upp till ägaren att bestämma nivån på utdelningar. Det är ingenting jag har några synpunkter på alls, säger han.

undefined
Vemabs vd Olle Fogelin har inga invändningar mot att kommunen tar ut extra mycket av bolagets vinst i år. "Vi kan inte använda intäkter från elsidan för att hålla ner taxehöjningar i VA och renhållningen. Då är det bra att kommuninvånarna gynnas på det här sättet. 13,5 miljoner motsvarar cirka 868 kronor per invånare i Vimmerby kommun", säger han.

Trots det höga resultatet har bolaget höjt taxor för VA, renhållning och elnät.

– Det är viktigt att vi är tydliga med att vi inte kan använda inkomster från elsidan för hålla ner taxehöjningar i VA eller renhållning. Det är verksamheter som ska vara självfinansierade över tid och gå med nollresultat, så det är helt enkelt inte tillåtet att flytta pengar mellan de verksamheterna. 

– Då känns det bra att kommuninvånarna gynnas på det här sättet, säger Olle Fogelin.

Vemabs systerbolag, Vimmerby Fibernät AB går inte fullt lika bra. Där blir det förlust på 2,3 miljoner. Bolaget aviserar åtgärder för att komma till rätta med det.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!