Höjda löner för kommunens direktörer

Kommundirektör Carolina Leijonram får höjd grundlön med 2 500 kronor till 101 300 konor. Utöver det har om en extra ersättning för uppdraget som vd för koncernbolaget Vimmerby Kommun Förvaltnings AB.
Kommundirektör Carolina Leijonram får höjd grundlön med 2 500 kronor till 101 300 konor. Utöver det har om en extra ersättning för uppdraget som vd för koncernbolaget Vimmerby Kommun Förvaltnings AB.

Tre kommunala direktörer får höjd lön med upp till 2 500 kronor i månaden. Lönehöjningarna gäller retroaktivt från den 1 april och innebär att kommundirektören Carolina Leijonram nu har en sammanlagd lön från kommunen på 111 300 kronor i månaden.

Vimmerby 17 november 2023 14:15
undefined
Kommundirektör Carolina Leijonram får höjd grundlön med 2 500 kronor till 101 300 konor. Utöver det har om en extra ersättning för uppdraget som vd för koncernbolaget Vimmerby Kommun Förvaltnings AB.

Det meddelar kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S) i ett utskick till media på fredagen.

Det är utdragna löneförhandlingar med de tre direktörerna i Vimmerby kommuns organisation som nu är klara. Kommundirektören Carolina Leijonram får i år en höjning med 2 500 kronor. Det motsvarar en höjning på 2,46 procent och ger henne en grundlön på 101 300 kronor i rollen som kommundirektör.

Utöver det har hon även en ersättning på 10 000 kronor i månaden för uppdraget som vd för det kommunala koncernbolaget VKF. Den höjs inte.

Totalt har hon alltså 111 300 kronor i lön. 

undefined
Helen Nilsson (S) är kommunstyrelsens ordförande och den som förhandlar kommundirektörens lön. Hon säger att det inte varit aktuellt med frysta löner på grund av det aktuella ekonomiska läget. Däremot har de ledande politikerna sänkt sin arvoden.

Det är Helen Nilsson som på kommunstyrelsens uppdrag förhandlat lönen med kommundirektören. Hon förklarar den sena höjningen för 2023 med det ansträngda läget i kommunen.

– Det är och har varit väldigt mycket, därför har det dragit i väg. Vi brukar också vänta in andra löner också för att förhålla oss till dom och nu är också budgeten satt, säger Helen Nilsson.

Hon tycker att direktörernas höjningar är rimliga, även om det bara är kommundirektörens lön han själv förhandlat.

– Det är en medelnivå i ett ansträngt läge. Vi vill inte dra isär löner för mycket. Vi ser det här som ett mellanår, och vi har sen tidigare sagt att Carolina ska vara löneledande. Hon är så ambitiös, kunnig och med stor erfarenhet. Det vill vi inte mista, säger Helen Nilsson.

Toppolitikerna har sänkt sina arvoden av symboliska skäl i ett tufft ekonomiskt läge. Något motsvarande har inte diskuterat för de kommunala direktörerna.

– Nej, och när det är så tufft som det är nu jobbar de ännu mer, så vi kan inte hålla igen där på det sätt som allmänheten kanske tycker. Sen kan jag förstå att höga löner sticker i folks ögon, säger hon.

undefined
Olle Fogelin är verkställande direktör för Vimmerby energi- och Miljö AB. Han för en höjning med 2 500 kronor har nu en grundlön på 94 500 kronor

Vimmerby Energi- och Miljö:s vd Olle Fogelin får också en höjning. Den ligger också på 2 500 kronor och hans nya månadslön blir 94 500 kronor. Det är lika med 2,72 procents lönehöjning. 

Johan Oléhn är vd för det kommunala bostadsbolaget Vimarhem AB. Han lön höjs med 2 000 kronor. Det motsvarar 2,25 procents höjning. Hans nya lön är 91 000 kronor i månaden. Utöver det har han även en bilförmån.

Samtliga löneökningar avser 2023 och gäller retroaktivt från den 1 april.

Lönehöjningarna för Kommunals och Visions avtalsområden blev i år 4,18 respektive 2,89 procent i snitt i Vimmerby kommun, enligt kommunens HR-avdelning.

undefined
Johan Oléhn är verkställande direktör för bostadsbolaget Vimarhem AB. Han får en lönehöjning med 2 000 kronor i månaden.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa