Framtidsmöte i Tuna med ledande politiker

På torsdagskvällen hölls ett möte om framtiden för bygden mellan ett tiotal engagerade Tuna-bor och ledande politiker i kommunen.

Tuna samhälle från ovan.

Tuna samhälle från ovan.

Foto: Johannes Widergren

Vimmerby2024-04-14 12:00

När skolan nu är räddad i Tuna ville engagerade lokalbor se en väg framåt för utveckling av bygden. Därför hölls ett framtidsmöte på torsdagskvällen i Tuna bygdegård.

Från politiken deltog Lars Johansson (V), Jacob Käll (C), Ola Hammarbäck (KD) samt Peter Karlsson (C), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Även Helen Nilsson (S) hade tackat ja till att delta men fick förhinder. Från Tuna var det ett tiotal personer, bland annat Åke Hammarskjöld.

– Mötet fokuserade på några få punkter som vi vill driva och komma framåt med, berättar han.

Huvudfrågan är ökad inflyttning men inte bara till Tuna utan hela kommunen.

– Det ger större underlag för skolor, affärer, föreningar och kyrkan. Det är heller ingen känslig fråga för oss eller kommunen utan vi kan kroka arm och gå mot samma mål, säger han.

Han anser att mötet var positivt och bra.

– Det är skönt att lämna den tråkiga diskussionen om skolan bakom oss och gå framåt. Skolan har varit en våt filt över alla diskussioner och vi kände att även politikerna tyckte det.

undefined
Åke Hammarskjöld, själv boende i Tuna, är företagare och engagerad i landsbygdsfrågor.

Målet är nu att få fler att bosätta sig i Tuna och kommunen som helhet genom inflyttning.

– Det ger mer skattepengar i kommunkassan och gynnar hela kommunen.

Han säger att det finns en tydlig koppling att bygder som har skolan kvar lyckas bättre men att det finns undantag även från det. Om skolan läggs ned kommer en del att flytta och då minska skatteintäkterna.

– Urbaniseringen har varit stor och många har flyttat till större städer. Just för Tunas del har det bromsats in och vi kan se ett svagt ökande elevantal.

Vad kan Tuna och Vimmerby erbjuda?

– Ett starkt argument för en landsbygdskommun som Vimmerby är trygghet. Det har inte varit så starkt tidigare men det pratas om det mer efter att kriget började. Sedan har vi en härlig och fin boendemiljö. Jag bodde en tid i Stockholm men jag bor hellre på landsbygden. Stockholm är fantastiskt men det är en bättre livsmiljö här.

Målet är också att stötta de företag som finns i Tuna så att de kan växa. Önskemålen till kommunen är att den ska stötta och förbättra infrastrukturen och fiberanslutningar.

– Det var ett positivt och handlingskraftigt möte med kommunen som vi hoppas ska generera resultat på sikt. Ökad inflyttning gagnar hela kommunen. Att få sommarstugor att bli permanentboenden är lågt hängande frukt, säger Åke Hammarskjöld.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!