Grundvattennivån från riktigt bra till torrast i landet

Nästan 160 millimeter regn bara i juli och hittills i augusti. Det göder känslan att sommaren regnat bort. Samtidigt är grundvattennivån så låg att vattnet till och med tagit slut vid kommunens vattenverk i Toverum.

Tre gånger så mycket regn i augusti i år jämfört med i fjol och mer än dubbel regnmängd i juli. Det visar SMHI.s statistik för mätstationen i Södra Vi.

Tre gånger så mycket regn i augusti i år jämfört med i fjol och mer än dubbel regnmängd i juli. Det visar SMHI.s statistik för mätstationen i Södra Vi.

Foto: Johannes Widergren

Vimmerby2023-08-25 20:00
undefined
Emma Jonsson är VA-chef vid Vimmerby Energi- och Miljö AB. Hon ser en påtaglig förändring av tillgången på grundvatten i kommunen. "Vi har aldrig haft så många år med låga nivåer så tätt som nu."

– Vi har sen inte så många år tillbaka gått från att vara en av de med mest vattenresurser i landet till att vi är absolut den torraste delen av landet med sjunkande grundvatten från år till år om än i varierande grad, säger Emma Jonsson, VA-chef på Vimmerby Energi- och Miljö AB.

Tycker du att sommaren varit eländigt regnig? Visst har det regnat. Särskilt i augusti och även en hel del i juli. Fram till i torsdags, den 24 augusti, har det fallit i det närmaste 100 millimeter vid mätstationen i Södra Vi. Det är nästan tre gånger mer än i fjol då det kom drygt 37 millimeter – under hela månaden. Motsvarande siffror för juli är 58 millimeter i år och drygt 25 i fjol.

Trots det råder fortsatt låga grundvattennivåer. I torsdags visade sig ett talande exempel vid det kommunala vattenverket i Toverum där vattnet helt enkelt tog slut i de två borrade brunnarna. 

– Det mesta regnet kommit nu och det tar tid innan det når grundvattnet. I juni kom nästan ingenting och det som kom i juli var växterna i desperat behov av. Kanske en del av det vi får nu kommer att nå ner till grundvattnet, säger Emma Jonsson.

Hon säger att det alltid är sjunkande grundvatten under sommarperioden.

– Sen varierar det mellan åren hur brant den trenden är och hur länge den pågår. I år har vi ett lågår, men vi har sett värre, kanske inte just i Toverum då.

undefined
Regn, regn, regn. Det har gått åt att ha paraplyet med sig i sommar. Särskilt i augusti. Men det mesta av den nederbörd som fallit i kommunen har liten eller ingen påverkan på grundvattennivåerna.

Vad är det då som gör att Vimmerby gått från en trygg och stabil tillgång på grundvatten till en betydligt mer utsatt situation?

– Det vi kan se är för lite nederbörd och på fel sätt. Det blir ofta kraftiga regn när det väl kommer och det faller under växtperioden. Den har också blivit längre. Det grönskar tidigare och vissnar senare.

– Vid oväder med skyfall rinner det mest av och är marken torr rinner det bara på ytan. På hårdgjorda ytor rinner det alltid bara på ytan och ut i vattendrag i närheten och når aldrig grundvattnet.

Vimmerby har valt att avstå bevattningsförbud och istället rekommenderat försiktig användning.

– Det fungerar bra och nu när ingen behöver vattna är ett förbud effektlöst.

Hur är grundvattennivån i dag?

– Allt är relativt, jämfört med exempelvis Öland är den bra. Vi har stora vattentäkter i Vimmerby och Södra Vi. Men det måste vara skyddat vatten som är rent och bra som dricksvatten till alla i kommunen. Det går inte att bygga en lång ledning till alla områden, som exempelvis Toverum med 25-talet hushåll.

undefined
Brunnarna vid vattenverket Toverum sinade påm torsdagen och en akut vattenbrist uppstod för 25-tal hushåll och bland annat ett större lantbruk. "Ett typexempel på den låga grundvattennivån på sina ställen i kommunen" säger VA-chefen.

Några enkla svar för hur grundvattennivån kan bli god igen finns inte.

– Vi arbetar försöker bland annat få till så mycket redundans som möjligt så det finns fler brunnar och vattentäkter att välja på. 

– Det handlar också om hur nivån är på grundvattnet vid vattentäkterna, får pumparna jobba hårdare, ju djupare blir trattarna, så att säga. Då kanske vi behöver borra nya brunnar.

– Vi vet heller inte riktigt hur stort behovet är på lång sikt, åtgången är intensiv på sommaren med många turister, säger Emma Jonsson.

Vad kan kommuninvånarna göra?

– Det är en knepig pedagogik. När det är grönt och frodigt som nu, då tror man det är okej... Men så enkelt är det inte. Man måste tänka till och förstå att vattnet inte är en outsinlig resurs. Det är ett kretslopp och det som används ska komma tillbaka när det regnar. Sen går det upp och ner. Tidigare hade vi ett mer givet scenario. Det har aldrig varit så många år med låga nivåer så tätt som vi har nu.

Vattenfakta

• Antal vattentäkter: 12

• Antal brunnar: Cirka 30

• Vattenförbrukning i kommunen per dygn: Cirka 4 200 000 liter.

• Förbrukning per hushåll: I genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.

• 60 liter för personlig hygien.

• 30 liter för toalettspolning.

• 15 liter för disk.

• 15 liter för tvätt.

• 10 liter för mat och dryck. 

• 10 liter övrigt.

(Källa Vimmerby Energi och Miljö)

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!