Fullmäktige avgör nya arvoden för politiker

I kväll ska fullmäktige i Vimmerby besluta om regler för arvoden till kommunpolitikerna. Hur mycket arvodena ska höjas är ännu oklart och bara ett parti säger nej till en höjning.

I kväll ska fullmäktige besluta om reglerna för politikernas arvoden. Fullmäktiges ledamöter lär dock även i fortsättningen få nöja sig med 500 kronor per sammanträde oavsett hur länge det håller på.

I kväll ska fullmäktige besluta om reglerna för politikernas arvoden. Fullmäktiges ledamöter lär dock även i fortsättningen få nöja sig med 500 kronor per sammanträde oavsett hur länge det håller på.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2023-01-23 05:30

Det är Sverigedemokraterna som vill ta bort uppräkningen av arvodena som görs en gång om året.

– Det är ett vallöfte vi har. Det är en bra väg att börja med att frysa indexuppräkningen under den här mandatperioden och låta demokratiberedningen jobba fram nya nivåer under tiden, säger Emil Larsson, som sitter i kommunstyrelsen för SD.

undefined
I kväll ska fullmäktige besluta om reglerna för politikernas arvoden. Fullmäktiges ledamöter lär dock även i fortsättningen få nöja sig med 500 kronor per sammanträde oavsett hur länge det håller på.

Sen länge styr riksdagens grundarvode även Vimmerbypolitikernas arvoden. Kommunstyrelsens ordförande får 90 procent av riksdagsarvodet. I fjol blev det 64 350 kronor i månaden. Det styr i sin tur övriga arvoden för de ledande posterna i nämnder och styrelser genom olika procentsatser beroende på uppdrag. Exempelvis har ordförandena i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 40 procent av KS-ordförandens arvode.

De flesta politiker i styrelser och nämnder har inget fast arvode utan får ersättning per sammanträde. Som mest kan det ge 1 850 kronor för en heldag. Fullmäktiges ledamöter har 500 kronor per sammanträde.

Totalt kostar alla arvoden kommunen runt 6,2 miljoner kronor om året. 3,5 miljoner av det är för kommunstyrelsen och dess utskott, enligt uppgifter från ekonomiavdelningen.

Beloppen avser 2022 och ser ut att fortsätta gälla ett tag till. För även om förslaget till fullmäktige i kväll är att höja i nivå med riksdagen, vet ingen vad höjningen blir. Riksdagens arvodesnämnd har nämligen inte beslutat om någon uppräkning.

"Det finns inget nytt beslut och tills vidare gäller det gamla" skriver nämndens sekreterare Sven Johannisson i ett mejl till Vimmerby Tidning.

När ett beslut kommer eller om en uppräkning kan utebli med tanke på det ekonomiska läget är ingenting han vill svara på.

undefined
Lars Johansson (V).

I kommunstyrelsen stod samtliga partier bakom en fortsatt uppräkning av de kommunala arvodena, förutom SD. Även Vänsterpartiet som länge drivit på för en sänkning till 80 procent av riksdagsarvodet.

– Vi har inte släppt det, men vi är inte ensamma som styr och vi fäster större vikt vid helheten och ett bra samarbete än att ställa ultimata krav i enskilda frågor. Det tror jag var och en förstår så jag är inte rädd för någon större svekdebatt. Sen tycker vi i grunden att nivån kan sänkas, att frysa indexuppräkningen är sämre, för då måste man förr eller senare höja i alla fall, säger Lars Johansson (V).

• Fullmäktige startar 18.00 och ni kan följa debatten direkt på vår sajt, www.vimmerbytidning.se

Lars Johansson (V) t.v står bakom förslaget att räkna upp de kommunala arvodena motsvarande riksdagens höjning, som dock inte är beslutad än, medan Emil Larsson (SD) vill frysa uppräkningen för hela mandatperioden.
Lars Johansson (V) t.v står bakom förslaget att räkna upp de kommunala arvodena motsvarande riksdagens höjning, som dock inte är beslutad än, medan Emil Larsson (SD) vill frysa uppräkningen för hela mandatperioden.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!