Ica bygger ut butiken för mångmiljonbelopp

Större butiksyta, ökat sortiment, ny övervåning med nya personalutrymmen och ökat fokus på färskvaror. Ica Kvantums rejäla utbyggnad har varit på gång länge men nu är planerna på god väg att gå i lås.

"Vi har varit tighta under lång tid, framförallt i vårt färskvarusortiment. Jag tror att den största skillnaden kommer att ske i allt som är kopplat till färskvarorna och vårt eget butikskök", säger Per Lindqvist om Ica Kvantums storsatsning.

"Vi har varit tighta under lång tid, framförallt i vårt färskvarusortiment. Jag tror att den största skillnaden kommer att ske i allt som är kopplat till färskvarorna och vårt eget butikskök", säger Per Lindqvist om Ica Kvantums storsatsning.

Foto: Johannes Widergren

Vimmerby2023-03-17 14:32

Redan 2020 hade Ica Kvantum idén på en större utbyggnad men av olika anledningar har projektet dragit ut på tiden. I och med ett färskt beslut i Miljö- och byggnadsnämnden får många delar i satsningen man vill göra nu grönt ljus.

– Det verkar som att man är positivt inställd till det vi vill göra. Det känns jättebra, vi har jobbat för det här länge, säger butiksägaren Per Lindqvist till Vimmerby Tidning.

Senaste investeringen i större skala gjorde man 2011 och enligt butiksägaren är det dags att förnya sig nu. Satsningen man gör nu är en tillbyggnad på omkring 130 kvadratmeter, fördelat på två våningar, och den kommer bland annat att innebära större butiksyta.

– Vi har varit tighta under lång tid, framförallt i vårt färskvarusortiment. Jag tror att den största skillnaden kommer att ske i allt som är kopplat till färskvarorna och vårt eget butikskök, säger Per Lindqvist.

undefined
Satsningen består främst av en tillbyggnad på omkring 130 kvadratmeter, fördelat på två våningar, där den andra ska användas för personalutrymmen.

På övervåningen ska man göra plats för nya personalutrymmen. Samtidigt som Ica Kvantum investerar gör fastighetsägaren, Ica:s egna fastighetsbolag, en satsning på en ny klimatsmart ventilation och butiken satsar själva på att installera mer klimatvänliga kylar.

– Vi kommer att få en helt annan uppställning i färskvaruavdelningen, vilket är positivt för sortimentet, säger Per Lindqvist.

Kommer sortimentet att öka eller blir det mer av samma varor? 

– Det kan vara båda delarna. Färskvarorna växer och vill kunna erbjuda kunder ett så bra sortiment som möjligt. Nu får vi också mer utrymme för det vi själva tillverkar i butiken. 

undefined
"Jag ser hur det glöder i medarbetarnas ögon idag, när jag kunnat informera om att det ser positivt ut för att gå framåt med satsningen", säger Per Lindqvist.

I nuläget har Ica Kvantum omkring 60 anställda, på sommaren är man över 100, och utbyggnaden kan innebära att man behöver bli fler. 

– Det får framtiden utvisa men jag ser potential i det i och med att vi gör förningar i köket. Samtidigt har jag många duktiga och intresserade medarbetare och tror att det finns stora möjligheter att öka kompetensen internt, säger Per Lindqvist.

I samband med att ta fram planerna för utbyggnaden har man också tittat på hur man eventuellt kan förändra parkeringen. 

– Vi lever ständigt med den önskan och en av utmaningarna är att vi har flera in och utfarter, vilket gör det svårare att styra flödet. Vi har tittat på olika alternativ men det här är egentligen ingen knäckfråga för oss i det här fallet.

När kan man börja bygga? 

– Jag har tidigare varit naiv i min tidsplan, men eftersom vi fått göra stopp i processen har vi kunnat använda den tiden till att jobba fram underlag. Vi har inte en alltför lång resa till att lämna ut anbud nu och får man hålla tummarna och önska är vi igång i närtid efter semestrarna. 

undefined
Utbyggnaden kan på sikt innebära att butiken behöver asntälla fler medarbetare.

Butiksägaren avslöjar inte vad satsningen kostar men det är tydligt att det rör sig om en mångmiljoninvestering. 

– Det finns inga tal huggna i sten eftersom vi inte är i en förfrågningsprocess kring själva bygget. Man kan se det i två delar, dels fastighetsägaren som går in med en summa och det som sen ska fylla lokalerna, som vi står för. Sammanfattningsvis är det betydande miljonbelopp som investeras från båda parter och en mycket större investering än den vi gjorde 2011, säger han.

I processen har man dessutom utrett möjligheterna att växa och bli en Ica Maxi-butik. Det man kunnat konstatera då är att det skulle kräva fler kvadratmeter än vad som är möjligt att bygga där affären ligger nu.

undefined
"Sammanfattningsvis är det betydande miljonbelopp som investeras från båda parter och en mycket större investering än den vi gjorde 2011", säger Per Lindqvist.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!