Inget besked om mer pengar istället för skolnedläggning

Kommunstyrelsen ger inget besked om de drygt nio miljoner kronor i extra tillskott som barn- och utbildningsnämnden begärt för att inte lägga ner några skolor.

Lars Johansson (V) och Jacob Käll (C) säger att kommunstyrelsen inte vill säga nej till BUN:s begäran om nio miljoner extra, men att man heller inte kan säga ja. I varje fall inte än.

Lars Johansson (V) och Jacob Käll (C) säger att kommunstyrelsen inte vill säga nej till BUN:s begäran om nio miljoner extra, men att man heller inte kan säga ja. I varje fall inte än.

Foto: Johannes Widergren

Vimmerby2024-04-11 09:25

– Vi vill inte säga nej och vi kan inte säga ja, för vi har inte de pengarna. Därför ger vi oss själva en månad till för att försöka hitta en lösning, säger kommunstyrelsens vice ordförande Jacob Käll (C).

När barn- och utbildningsnämnden i mitten av februari kom med sitt besked om de fyra nedläggningshotade småskolorna som utretts under hösten blev det istället en begäran om ett tilläggsanslag på 9,1 miljoner.

Det är den begäran kommunstyrelsen inte vill fatta beslut om ännu. När frågan var uppe på tisdagens sammanträde blev den bordlagd. Av ekonomiska skäl. På samma möte presenterades resultatet för 2023: Minus 10,6 miljoner.

– Det är inte bra, men ändå klart bättre än hur det såg ut i början av 2023, då pekade prognoserna på runt 45 miljoner minus, säger Jacob Käll (C).

Den främsta anledning till det förbättrade resultatet är börsens uppgång under hösten.

– Det ökade värdet på våra pensionsplaceringar är en väsentlig del, men även den allmänna återhållsamheten och sparkrav har gett några miljoner, säger Lars Johansson.

Nu har kommunen olika budgettekniska modeller att använda för att inte behöva återställa hela underskottet de närmaste åren.

Samtidigt pekar prognoserna för 2024 också på underskott som behöver hanteras om de faller ut.

I det läget ser kommunstyrelsen små möjligheter att vaska fram de nio miljonerna i nuläget. Men ska försöka lösa det till nästa sammanträde den 7 maj.

Vad innebär ett eventuellt nej för BUN?

– Då måste vi skära ner någon annanstans och jag kan inte se var det skulle vara, säger nämndens ordförande Peter Karlsson (C) i en kommentar till kommunstyrelsens uteblivna besked.

Nämnden gjorde under fjolåret kraftiga minskningar i flera verksamheter. Exempelvis ska motsvarande tio heltidstjänster bort i förskolan och 14 tjänster inom grundskolan från och med höstterminen i år.

Men att nedläggningshotet mot skolorna skulle aktualiseras på nytt ser inte Peter Karlsson som något alternativ.

– Nej, det finns inte stöd för det i fullmäktige, så det är knappast möjligt.

En räddningsplanka för kommunstyrelsen kan bli regeringens vårbudget som kan innebära tillskott till kommunerna och skolorna i landet. Den lämnas till riksdagen på måndag, den 15 april.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!