Elledningen har nått slutmålet i Vimmerby efter 15 år

Efter mer än 15 års planering, projektering och arbeten – nu har bygget av den fem mil långa elledningen nått fram till ställverket strax utanför Vimmerby.

Björn Persson, regionchef på Eon, säger att det är en märkesdag för Vimmerby när det sista paret stolpar nu rests i den fem mil långa elledningen mellan Kisa och Vimmerby.

Björn Persson, regionchef på Eon, säger att det är en märkesdag för Vimmerby när det sista paret stolpar nu rests i den fem mil långa elledningen mellan Kisa och Vimmerby.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2024-04-11 18:00

– Det här är en märkesdag för Vimmerby, säger Björn Persson, regionchef på Eon när det sista stolpparet nu är rest i den avslutande etappen mellan Södra Vi och Vimmerby.

I över 15 år har Björn Persson varit med och arbetat med projektet för en 140 kilovoltsledning mellan Kisa och Vimmerby. Lång tid har ägnats åt planering, projektering, tillståndsprocesser och överklaganden. Kritik och motstånd mot valet av luftledning och sträckningar har varit en väsentlig del i processen. Men de senaste två åren har det handlat om konkret byggande.

undefined
Byggnationen av den nya 140-kilovoltsledningen har nu nått fram till slutmålet i Vimmerby.

Det inleddes i Kisa med en helt ny ledning till Horn och därifrån vidare till Gullringen, också den sträckan innebär en helt ny ledning.

– När vi kom fram till Gullringen kunde vi stänga den gamla befintliga tio-voltsledningen och fortsätta med att byta ut den fram till Södra Vi och efter det stängde vi ledningen mellan Södra Vi och Vimmerby. Den sträckan går helt i samma ledningsgata som den gamla ledningen, så det har varit den smidigaste delen för entreprenörerna. I början var det besvärlig terräng, säger han.

I dagarna sattes det sista stolpparet i marken utanför Vimmerby. Bara mellan Södra Vi ch Vimmerby handlar det om 60 par stolpar.

Ställverket håller på att byggas till och ska vara klar i sommar. Efter det kommer strömmen att kopplas på och samtliga orter som berörs av ledningen kan då strömförsörjas från två håll. Så var det inte med den tidigare ledningen.

undefined
Björn Persson vid ställverket i Vimmerby.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!