Ny högstadieskola planeras i stan –Tre platser aktuella

Bangården nära resecentrum, skogsområdet mittemot Vimarskolan och idrottshallen eller området vid Mossebo där kommunen nyligen bytt till sig mark av kyrkan. Det är de tre placeringar som är aktuella för en ny högstadieskola i Vimmerby.
Bangården nära resecentrum, skogsområdet mittemot Vimarskolan och idrottshallen eller området vid Mossebo där kommunen nyligen bytt till sig mark av kyrkan. Det är de tre placeringar som är aktuella för en ny högstadieskola i Vimmerby.

Kommunstyrelsen går vidare med planerna på en helt ny skola i centrala Vimmerby. Samtidigt vill man behålla både AL-skolan och Vimarskolan. Tre alternativ för placering av en ny skola står nu till buds.

Vimmerby 18 augusti 2021 10:34

Det är intill Mossebo norr om Hultet där kommunen nyligen köpt mark av kyrkan. Det är gamla bangården i närheten av resecentrum i Vimmerby där kommunen för dialog med Trafikverket om en markaffär och det är ett område tvärs över Lundgatan från Idrottshallen och Vimarskolan sett.

– Alla tre platserna har både för- och nackdelar. Vi fortsätter nu den dialogen med nämnden och verksamheterna innan vi fattar beslut om placering, säger Marie Nicholson (M) i en kommentar till kommunstyrelsens besked att vänta med beslut om placeringen till senare i höst.

undefined
Astrid Lindgrenskolan blir kvar som låg- och mellanstadieskola när kommunen planerar vidare för en helt ny högstadieskola.

Förstudien för en ny skola i Vimmerby tätort har pågått en längre tid och på tisdagen beslutade en enig kommunstyrelse att gå vidare med ett alternativ som innebär ett fördjupat arbete för att bygga en helt ny skola i tätorten avsedd för alla högstadieelever i kommunen. Samtidigt ska både AL-skolan och Vimarskolan byggas om och bli skolor för F1 till och med årskurs 6.

– Att inte göra något alls är egentligen inget alternativ, även om vi inte skulle bygga någon ny skola har vi omfattande behov av att investera i renovering och ombyggnation av de befintliga skolorna, säger Jacob Käll (C).

– Vi ser en del möjligheter i att låg– och mellanstadiet på AL kan få en del behov tillgodosedda när högstadiet flyttar ut och exempelvis kemisalar inte längre behövs. Samma sak på Vimarskolan där särskolans behov kan tillgodoses när högstadiedelen försvinner, säger Marie Nicholson.

Någon tidsplan har inte beslutats.

– Vi räknar med att ta nästa beslut i processen om ungefär ett år.

– Den stora frågan är hur kommunens ekonomi ska klara ett sånt här projekt. Den nöten måste knäckas, säger Jacob Käll

Än så länge finns bara grova kostnadskalkyler för projektet.

– Mycket handlar om vilken tomt det blir och hur mycket vi bygger om de befintliga skolorna, säger Marie Nicholson.

undefined
Alternativ 1. Mossebo. Marken som kommunen nyligen bytt till sig av Linköpings stift är en av de tänkbara placeringar av en ny skola. Ett område intill Astrid Lindgrens gata har länge pekats ut för just skola i översiktsplanen.

Den nu beräknade kostnaden handlar om flera hundra miljoner och väntas bli kommunens största enskilda satsning någonsin.

– Vi vill inte precisera mer än så ännu, en grov beräkning kan lätt bli en "sanning", men de grova kalkylerna vi har ligger i varje fall inte över 500 miljoner kronor och om ett år kan vi presentera mer konkreta investeringskostnader, säger hon.

Både förskolan och äldreboendet i Nybble ligger kvar före en ny skola i kommunens planering av investeringar.

undefined
Alternativ 3. Skogsområdet utmed Lundgatan mittemot Vimarskolan och Idrottshallen är ett av tre områden som kommunen utreder vidare som plats för en ny högstadieskola.
undefined
Alternativ 2. Den gamla bangården ligger centralt i Vimmerby och nära resecentrum. Den är ett intressant alternativ för en ny högstadieskola, enligt kommunstyrelsen.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa