Vimmerby får grönt ljus av Suicide Zero

Vimmerby klättrar i Suicide Zeros kommunbarometer. Man har gått från rött till grönt på tre år. "Vi tar det här på högsta allvar. Den psykiska hälsan har försämrats efter pandemin, genom situationen i världen och det ekonomiska läget i Sverige. Vi ser, vi hör och många av oss jobbar för att försöka förbättra allt vad det går. Det här är något som prioriteras jättemycket", säger Sofia Bohl, folkhälsosamordnare på Vimmerby kommun.

"Det viktigaste för oss vuxna runtomkring är att visa för andra vuxna men kanske framför allt ungdomar och barn vad det finns för hjälp att få och vad man kan göra själv", säger Sofia Bohl, folkhälsosamordnare på Vimmerby kommun.

"Det viktigaste för oss vuxna runtomkring är att visa för andra vuxna men kanske framför allt ungdomar och barn vad det finns för hjälp att få och vad man kan göra själv", säger Sofia Bohl, folkhälsosamordnare på Vimmerby kommun.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2024-02-08 06:00

Den ideella organisationen Suicide Zero gör varje år en kommunbarometer där deltagande kommuner får svara på en enkät om sitt arbete med att förebygga självmord. I Kalmar län ligger Vimmerby på en andra plats, efter Borgholm, och är en av fyra kommuner som fått grönt ljus. En skarp kurva uppåt sedan 2022 då kommunen låg på rött. 

 – Vi har tittat på vad forskningen säger är viktigt för suicidprevention och frågat om det. Vimmerby kommun gör många av de sakerna. Så det man ser är att Vimmerby har gått framåt och har gjort det tre år i rad. Det är ett tecken på att man har bestämt sig för att jobba med de här frågorna. Sedan är det här kommunens egna svar på frågorna, vi har inte gjort en egen undersökning och kontroll, berättar Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero.

undefined
Rickard Bracken är generalsekreterare på Suicide Zero.

Sofia Bohl har sedan slutet av 2022 arbetat som folkhälsosamordnare i Vimmerby, med inriktning på psykisk ohälsa och våld i nära relationer.

– Det är jätteroligt att få det här betyget. Vi har gjort en satsning i och med min tjänst. Det tillsammans med satsningen på MHFA (Mental Health First Aid) är en tydlig markering att kommunen tar det här på allvar. Det är jätteviktigt och något som det måste vara noll-vision på, säger hon. 

undefined
Kommunbarometern 2024.

Enligt Suicide Zero tog 36 människor i Kalmar län sina liv 2022, statistik för 2023 är ännu inte publicerad. Siffror på kommunnivå finns inte men Sofia Bohl berättar att kommunen kämpar i det förebyggande arbetet.

– Framför allt har vi MHFA som en utbildning. Vi vill att så många som möjligt ska ha kunskapen att veta vart man kan vända sig, hur man kan hjälpa, vilka frågor man kan ställa. Det skulle jag säga är en av de viktigaste satsningarna som kommunen gör. Sedan har vi till exempel olika saker som görs på skolorna och på Fabriken finns en utställning om hur man ska kunna hjälpa sig själv eller känna igen om andra mår dåligt. Vi försöker generellt att öka medvetenheten. Visa att man kan få hjälp själv och att det går att hjälpa andra. 

undefined
"Vimmerby kommun gör mycket. Man har en person som samordnar arbetet, har tagit fram en strategi, och börjat göra insatser inom många områden. Det jobbas med tidiga insatser i skolan, med den fysiska planeringen och man utbildar sin personal i grundkunskap. Man förebygger ofrivillig ensamhet inom äldreomsorgen och säger att man jobbar uppsökande. Vi ser också att man till följd av läget i omvärlden jobbar med särskilda insatser till grupper som är utsatta. Det gör av vi ger Vimmerby kommun grönt ljus", säger Rickard Bracken, generalsekreterare.

Trots att Vimmerby ligger högt i arbetet finns det områden där Rickard Bracken ser att kommunen kan förbättras. 

– Kommunen har tagit fram rutiner för hur man ska reagera i akuta lägen, men bara för några verksamheter, inte för alla. Det borde man jobba med. Att se till att det finns rutiner så man är förberedd om det sker ett självmordsförsök, exempelvis i en skola. Det är viktigt eftersom situationen man kan hamna i är så svår om man inte har pratat ihop sig och vet vart man ska vända sig, hur man ska informera föräldrar och hur man ska ta hand om barnen som är nära. 

undefined
"Känslan av att man ska vara lycklig hela tiden annars är man misslyckad. Den är katastrof. Det kan vi inte lära barn, ungdomar eller andra vuxna. Alla mår dåligt ibland, det måste finnas en acceptans i att man får ha dåliga dagar", säger Sofia Bohl, folkhälsosamordnare på Vimmerby kommun, och berättar att det är många som kommer in med ångestkänslor på ungdomsmottagningen.

Sofia Bohl berättar att det är något som hon kommer att titta på framåt. 

– Det tar jag till mig och att det är något som vi absolut får jobba med att få ut till samtliga. Det är fortsatt arbete som gäller. Men generellt kan jag känna att vi är på rätt väg genom att vi ökar medvetenheten och samarbetar mer över gränserna. Tidigare har det varit mycket stuprör, men nu finns det en kunskap om att kommun, region, BUP, kuratorer, familjeteam och skolan har ungdomarna tillsammans och måste kroka arm. 

undefined
"Det är viktigt att en kommun jobbar med den fysiska miljön. Om man vet att man har exempelvis ett järnvägsspår som går genom samhället, så kan det vara viktigt att i dialog med Trafikverket se till att den sträckan stängslas. Det är viktigt att man säkrar miljöer där man vet att det har skett självmord eller kan ske självmord. Det minskar samtidigt risken för olyckor", säger Rickard Bracken.
Viktigaste åtgärderna

"En kommun är en viktig aktör eftersom man möter nästan alla innevånare i sina olika verksamheter. De insatser som är extra viktiga är de som är bra för alla men kan vara livräddare för några. Så att man jobbar med breda insatser. Till exempel i skolan att man riktar insatser till alla barn, inte endast de som har det svårast. Det vi vet att förmågan att kunna uttrycka känslor är viktig, att kunna berätta hur man mår, vad som är roligt och jobbigt i livet. Och att få träning i hur man kan hantera olika svårigheter som man möter i livet. Sedan lite baskunskap om vad psykisk hälsa är och hur kan man ta hand om sig själv. Det är bra för alla men kan vara helt livräddande för några få. Samtidigt ska man se till att göra några riktade insatser till de som har en riktigt utsatt situation", säger Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!