Kommunen köper kontoret – för hemtjänstens skull

Kommunen köper Vimarhems kontorsfastighet på Lögstadsgatan för att lösa hemtjänstens behov av större lokaler och utrymme för alla fordon. Det beslutade kommunstyrelsen på tisdagen.

Kommunen kommer att köpa kontorsfastigheten av Vimarhem. "Vi har ett behov av det nu och för framtiden", säger kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson.

Kommunen kommer att köpa kontorsfastigheten av Vimarhem. "Vi har ett behov av det nu och för framtiden", säger kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2023-08-30 09:01
undefined
Helen Nilsson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby och motiverar köpet av Vimarhems kontor med att kommunen ser ett stort behov för hemtjänsten både i närtid och i framtiden.

– Det är en satsning för att klara behov som finns nu och i framtiden, gör vi ingenting kommer det bara tillbaka. Det är en viktig satsning för personalens arbetsmiljö, så vi är nöjda över att ha satt ner foten, säger ordföranden Helen Nilsson (S).

När fastighetskontoret presenterade en kalkyl för köpet och ombyggnationen kändes prislappen för hög för politikerna och tjänstemännen fick ett par dagar till på sig för att försöka banta kostnaden.

Nu räknar kommunstyrelsen med att driftkostnaden för lokaler inte ska öka på grund av affären.

– Vi räknar med att kunna lämna andra hyrda lokaler som vi betalar hyra för i dag, utan att gå in på vilka lokaler vi tittar på, så ska det bli plusminusnoll totalt, säger Lars Johansson (V).

Han betonar också vikten av bättre arbetsmiljö för personalen i hemtjänsten genom en kommande flytt till Vimarhems nuvarande kontor.

undefined
Här ska det bli nya lokaler för ett hundratal anställda inom hemtjänsten i Vimmerby stad. Fastigheten har värderats till sex miljoner kronor. Det är också den prisnivår kommunen räknar med att köpa fastigheten för.

Bakgrunden är att kommunen behöver ordna bättre lokalisering för hemtjänstgruppen i Vimmerby stad med drygt ett hundratal anställda medarbetare. De har i dag lokaler på Granen, men det är trångt.  Det finns heller inte tillräckligt med parkeringsplatser, väderskydd eller laddstolpar vid Granen för gruppens runt 20 bilar.

Alla de behoven kan lösas vid Vimarhems nuvarande kontorsfastighet.

När Vimarhem köpte fastigheten i november 2004 av Vimmerby kommun förvaltning AB betalade bolaget 5,5 miljoner för fastigheten som består av en tomt på 4 358 kvadratmeter och lokalyta som omfattar 969 kvadratmeter.

Nu har fastigheten värderats till sx miljoner kronor. Det är också den prislapp kommunen tänker sig att betala.

undefined
"Vi har jobbat för den här lösningen och nu blir det skarpt läge åt båda håll. Vi kommer att aktualisera frågan om en ny lösning för vårt kontor på nästa styrelsemöte och siktet är inställt på den tidigare postlokalen i centrum", säger Magnus Danlid (C). Bolaget avser att köpa fastigheten.

Kommunstyrelsens beslut innebär att Vimarhem nu aktualiserar ambitionen att köpa den centrala fastigheten där Systembolaget är beläget och som ägs av Svenska Handelsfastigheter AB.I våras bekräftade Vimarhems styrelseordförande, Magnus Danlid (C) att bolaget har ambitionen att köpa den centrala Systembolagsfastigheten och etablera sitt kontor i den tidigare postlokalen.

– Kommunstyrelsen beslut innebär att vi är i ett skarpt läge.  Vårt sikte på ett nytt kontor är den tidigare postlokalen och vi ska ta upp frågan på vårt nästa styrelsemöte om två veckor, säger Magnus Danlid (S).

Taxeringsvärdet på fastigheten är 5,8 miljoner kronor. Arealen är 2 920 kvadrat och byggnadsytorna ligger på nära 1 280 kvadrat totalt.

undefined
Systembolaget är för närvarande enda hyresgäst i en centrala fastigheten på Sevedegatan i Vimmerby. Nu avser Vimarhem att köpa fastigheten och flytta sitt kontor till de tidigare postlokalerna som stått tomma i många år.
Helen Nilsson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby och motiverar köpet av Vimarhems kontor med att kommunen ser ett stort behov för hemtjänsten både i närtid och i framtiden.
Helen Nilsson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby och motiverar köpet av Vimarhems kontor med att kommunen ser ett stort behov för hemtjänsten både i närtid och i framtiden.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!