"Bättre att prata innan man sätter taxorna"

"Det är tråkigt att bolaget ska behöva träta. Det är bättre att prata med varandra innan man sätter taxorna". Det säger Helen Nilsson (S) som är ordförande i kommunens förvaltningsbolag som äger både Vimarhem och Vimmerby Energi- och Miljö AB

Helen Nilsson (S) är ordförande i kommunens förvaltningsbolag som äger både Vimarhem och Vemab. "Vi ska prata ihop oss tillsammans för att motverka sånt här framåt" säger hon.

Helen Nilsson (S) är ordförande i kommunens förvaltningsbolag som äger både Vimarhem och Vemab. "Vi ska prata ihop oss tillsammans för att motverka sånt här framåt" säger hon.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2024-01-03 16:36

Hon berättar att Vemab och styrelsen för VKF, Vimmerby kommun Förvaltning AB, hade en information om den förestående taxehöjningen som i flera fall blir runt 40 procent.

– De frågade oss om ägardirektiven och om de ska hållas och det sa vi att det ska de. Det tolkade de som klartecken för höjningen, sen drabbar den ju Vimarhem ganska hårt. Även kommunen drabbas ju av motsvarande taxehöjning för fjärrvärmen, säger hon sedan det står klart att Vimarhem valt att dra Vemab till en skiljenämnd för att få taxehöjningen prövad.

Hon pekar på att ett sätt att undvika chockhöjningen kunde varit att höja lite mer i ett tidigare skede.

– Höjningarna måste ju vara motiverade av kostnadsökningar, men man behöver inte ligga lägst heller, säger hon.

Nu tror hon det är svårt att rätta till den här taxehöjningen.

– Taxan är ju tagen och nu blir det en översyn i nämnden om den är rätt eller fel. Men jag ser inte att det kommer att leda till någon förändring, säger hon.

Vad tror du kommuninvånarna tycker om att två kommunala bolag inte kan komma överens?

– De tycker nog också att det är bättre att prata med varann. Men kommunala bolag behöver också att gå med vinst och visa bra resultat, sen förstår jag att Vimarhems siffror kommer att påverkas radikalt av det här.

Vad kan ni som ägare göra nu?

– Vi kommer att gå ihop med bolagen och tillsammans motverka att det blir på det här sättet igen.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!