Kommunalt krispaket för föreningar skapas

Vimmerby kommun inrättar ett krispaket riktad till föreningslivet. 1,4 miljoner satsas för att stötta föreningar i kris.

Många föreningar får stora stora konsekvenser av corona. Kommunstyrelsen har beslutat att inrätta en fond som ska hjälpa föreningar i kris att överleva.

Många föreningar får stora stora konsekvenser av corona. Kommunstyrelsen har beslutat att inrätta en fond som ska hjälpa föreningar i kris att överleva.

Foto: Ivonne Svahn

Vimmerby2020-05-27 05:37

Kultur- och fritidsförvaltningen gjorde i ett tidigt skede av coronautbrottet en undersökning bland föreningslivet i kommunen om de ekonomiska effekterna av corona. En grov uppskattning visade ett ekonomiskt tapp på uppskattningsvis fem miljoner, räknat fram tills i sommar.

– Då visste vi inte hur utdraget det skulle bli, säger Ola Gustafsson (KD).

Ambitionen med krisfonden är att bidra så att föreningarna kan överleva.

– Det ska finnas för att hjälpa våra föreningar i kris. Många föreningar tappar i intäkter och har fasta kostnader som de inte kan skjuta upp, säger Marie Nicholson (M).

Jacob Käll (C) påpekar att det kan vara lika allvarligt för en liten förening som en stor.

– Tappar den sin sommarintäkt på kanske 5 000-10 000 kan det vara helt avgörande för resten av året, säger han.

Kommunstyrelsen vill också möjliggöra att hyreskostnader till kommunen ska kunna skjutas upp.

– Den frågan har lyfts av föreningar, säger Ola Gustafsson.

Vilka kriterier som krävs för att få ta del av stödet är ännu inte uppsatta.

– Det blir en tung uppgift för kultur- och fritidsutskottet att ha bra kriterier för det, säger Jacob Käll.

Socialdemokraterna la ett tilläggsyrkande då man ville avsätta två miljoner till investeringsbidrag, vilket majoriteten nekade.

– Vi är positiva till det men vi ser inga möjligheter, säger Ola Gustafsson.

– Vi har inte de ekonomiska resurserna. Det vore huvudlöst om vi la in det, då vi ser hur det ser ut i ekonomin, säger Marie Nicholson.

Karta: Vimmerby
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!