Kämpar för att få ner antalet råttor i Vimmerby

Hundratals råttor fångas varje månad i Vimmerbys tätort. Arbetet med att få ner antalet pågår konstant berättar Ola Lindblad, projektledare på Vimmerby Energi och Miljö. "En normal månad kanske vi fångar 200-500 råttor i Vimmerby. Så stort är problemet."

Vemab kämpar med att få ner antalet råttor i Vimmerby. "På vintern söker de sig ofta in i ledningar för att bygga bo. Det gör att det blir mer den här tiden på året", berättar Ola Lindblad.

Vemab kämpar med att få ner antalet råttor i Vimmerby. "På vintern söker de sig ofta in i ledningar för att bygga bo. Det gör att det blir mer den här tiden på året", berättar Ola Lindblad.

Foto:

Vimmerby2023-11-22 06:00

– Vi har väldiga problem i Vimmerby med råttor. Precis som många andra städer. Där det finns människor, finns det råttor, säger Ola Lindblad. 

Problemet är centrerat till tätorten och det är där som åtgärderna görs för att förhindra att råttorna ökar i antal. 

– Året runt jobbar vi med att hålla ner råttbeståndet. Nu har vi precis gjort en större kraftsamling mot råttorna i ledningsnätet. På hösten och vintern söker de sig till våra spillvattenledningar där de lätt hittar föda och varmare boplats. Så då blir det mer. Det är enbart i tätorten som vi ser problemet. Det beror väl på att det här finns mer mat tillgängligt. Det är ett febrilt arbete hela tiden som vi försöker råda bot på så gott vi kan. 

undefined
Att spola ner matfett kan locka råttorna."För råttorna luktar det jättegott", menar Ola Lindblad.

Matfett som spolas ner i diskbänken är en av de saker som lockar råttorna in i nätet. 

– De söker sig oftast till områden där det är låga flöden på vatten och där matfett och övriga matrester finns att tillgå i ledningsnätet. Spolar man ned varm olja eller fett i sitt kök så härdar det successivt på vägen i ledningen och blir en god munsbit för råttorna. Det man som privatperson bör göra är att tänka på att inte spola ner till exempel matfett från stekpannor. 

undefined
"En felkopplad dagvattenledning från ytavvattning kopplad på spillvattenledningen är en potentiell ingång för råttorna", berättar Ola Lindblad.

Risken är att råttorna sedan gnager sig in i fastigheter menar Ola Lindblad.

– Plaströr är jättelätt för dem och de kan ta sig upp via golvbrunnar. Vi har filmat våra ledningar och det händer att man ser att de gjort hål till och med i cementledningar. De krafsar och krafsar för att komma fram och bygga bo. 

För att råda bot på problemet används bland annat fällor. 

– Vi har utplacerade fällor på strategiskt valda platser och även giftbetning i vissa brunnar. Det är den insatsen vi kan göra. Sedan följer de med till reningsverket så får vi avskilja dem där.  Sedan vet jag att det är många fastighetsbolag som jobbar med andra slags fällor också och gör vad de kan för att det ska fungera. 

För att undvika att problemet växer menar han att det är viktigt att alla samarbetar. 

– Det är inte ett trevligt ämne att prata om och vi har försökt informera lite på hemsidan. Man bör veta om att de finns. Det krävs att vi hjälps åt och samarbetar för att det ska bli bättre. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!