Kommunen kräver registerutdrag på KLT:s skolchaufförer

Vänsterpartiet ville redan 2019 att chaufförer som verkar inom skola eller omsorg ska uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Därmed skulle personer med ett kriminellt förflutet kunna hindras från att köra exempelvis skolskjutsar. Nu får motionen bifall av kommunstyrelsen.

"KLT gör det om vi begär det och vi kommer göra det", säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) om att utkräva registerutdrag från de chaufförer som kör de turer kommunen beställt av KLT.

"KLT gör det om vi begär det och vi kommer göra det", säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) om att utkräva registerutdrag från de chaufförer som kör de turer kommunen beställt av KLT.

Foto: Martina Gradian/Johanna Rotebäck

Vimmerby2022-06-30 11:30

Vänsterpartiet yrkade i en motion 2019-11-18 att Vimmerby kommun ska säkerställa att de som sköter transporter till och från skola, vård och andra verksamheter skall uppvisa utdrag från polisens belastningsregister, därmed samma kriterier som gäller för anställning i exempelvis skola eller omsorg. En motion som nu fått bifall från kommunstyrelsen och som skickas vidare till kommunfullmäktige.

– Det finns möjlighet att få utdrag och vi vill se att det genomförs, säger Marie Nicholson (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Vimmerby kommun har inga egna avtal med entreprenörer utan avropar istället de entreprenörsavtal som tecknats av Kalmar länstrafik. I KLT:s entreprenörsavtal står det att föraren är skyldig enligt lag att på begäran av beställaren uppvisa utdrag från belastningsregistret innan denne utför köruppdrag. Om registreringar finns kan beställaren utesluta chauffören. 

– KLT gör det om vi begär det och vi kommer göra det, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C).

Efter bifall i kommunstyrelsens beredning går nu frågan upp till fullmäktige för det yttersta godkännandet och även där förväntar man sig samma svar.

– Det är troligt att den bifalles där med, det vore konstigt annars, säger Käll.

Lag (1998:620) om belastningsregister ger arbetsgivaren en möjlighet att begära registerutdrag och arbetsgivaren kan även besluta om att begära registerutdrag för andra arbetstagare än de som finns angivna i lag. Det är då arbetstagaren som själv begär ut registerutdraget och överlämnar eller visar upp detta för arbetsgivaren.
Lag (1998:620) om belastningsregister ger arbetsgivaren en möjlighet att begära registerutdrag och arbetsgivaren kan även besluta om att begära registerutdrag för andra arbetstagare än de som finns angivna i lag. Det är då arbetstagaren som själv begär ut registerutdraget och överlämnar eller visar upp detta för arbetsgivaren.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!