Utvecklingschefen om boden på torget

Vimmerbys utvecklingschef Egon Karlsson tycker att Johan Tildemyrs idé om en Wall of Kindness är ett behjärtansvärt projekt, men ser också många problem.

Vimmerbys utvecklingschef Egon Karlsson tycker att idén om en bod med varma kläder till behövande är en intressant idé, men att man behöver utreda detaljerna innan man kan gå vidare.

Vimmerbys utvecklingschef Egon Karlsson tycker att idén om en bod med varma kläder till behövande är en intressant idé, men att man behöver utreda detaljerna innan man kan gå vidare.

Foto: Vimmerby Tidning

Vimmerby2023-12-29 05:15

– Det är ett jätteintressant projekt, men det gäller att vi gör det rätt. Jag vet att det är nu det behövs, men det får inte bli fort och fel heller, säger Egon Karlsson.

Kommunen vill samla erfarenheter från andra aktörer som gjort liknande projekt innan man går vidare.

– Det är inte bara att sätta upp en bod mitt på ett torg, man får inte sätta upp vad som helst. Det ska vara lite stil och klass på det. Nu kanske jag låter lite byråkratisk här, men den ska ju driftas också. Det ska vara lite kvalité. Vem ansvarar för ordningen där inne?

I Visby är det Visby Centrum, som är en sammanslagning av organisationer likt Vimmerby Handel, som står för initiativet. Egon Karlsson har sökt projektledaren i Visby men ännu inte fått något svar. Flera saker måste ses över innan man kan sätta planen till verket.

– En annan sak man behöver fundera på är om den ska stå mitt på torget? Det kanske kan vara lite skamligt att gå dit och plocka kläder så offentligt. Det blir lite skampåle-effekt. Det kanske finns någon bättre placering?

Utvecklingschefen menar att det kan få en kontraproduktiv verkan istället, och att man inte vågar gå dit och låna kläder.

– Om man sätter upp en bod såhär så kan det bli ett tillhåll för folk som inte ska vara där. Vi ser ibland hur offentliga toaletter ser ut. Vad händer i en sån här lokal? Det är brandfarligt material. Är det någon som tuttar eld på det här?

Att någon annan välgörenhetsorganisation skulle stå för projektet är inte heller helt problemfritt.

– Inne på Erikshjälpen kan man köpa sig en jacka. Om det skulle stå en bod där blir det lite konkurrerande verksamhet, menar Egon Karlsson.

Det finns en risk att processen fördröjer projektet.

– Jag förstår frustrationen. Men sedan ska man skicka in tillstånd och allt det här. Man kan tycka det är jättelätt att slå upp en bod och sen är det klart. Men någon ska göra det, det ska driftas under tiden, och det ska ske på ett säkert sätt för både de som ska göra och nyttja den. Är det så att kommunen ska drifta krävs det ett politiskt beslut, det måste in i budget.

Johan Tildemyr har en bod som är redo att slås upp på torget. Enligt Egon har den informationen aldrig framkommit.

– Om det finns en bod redo och är det en helt annan fråga. På Gotland hade man bett byggprogrammet att bygga boden. Så det behöver vi klargöra, för det skulle kanske göra det hela lite lättare, säger Egon Karlsson.

"Det är inte bara att sätta upp en bod mitt på ett torg, man får inte sätta upp vad som helst" säger Egon Karlsson om idén om Wall of Kindness. Den långa byråkratiska processen innebär att man kanske inte kan ha ett beslut förrän det blir varmare och boden inte längre behövs.
"Det är inte bara att sätta upp en bod mitt på ett torg, man får inte sätta upp vad som helst" säger Egon Karlsson om idén om Wall of Kindness. Den långa byråkratiska processen innebär att man kanske inte kan ha ett beslut förrän det blir varmare och boden inte längre behövs.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!