Kommunen ska investera 80 miljoner

Kommunen ökar på med drygt elva miljoner till omsorg och skola nästa år. Samtidigt investeras runt 80 miljoner kronor.

Kommunalrådet Tomas Peterson (M) lämnar talarstolen efter sitt budgetanförande och oppositionsrådet Ingela Nilsson Nachtweij (C) är på väg upp för att hålla sitt.

Kommunalrådet Tomas Peterson (M) lämnar talarstolen efter sitt budgetanförande och oppositionsrådet Ingela Nilsson Nachtweij (C) är på väg upp för att hålla sitt.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2018-06-18 20:20

Det finns ännu ingen detaljerad investeringsplan, men ett av de större projekten är den stora förskola som planeras i gamla skjutbaneskogen.

Det är också en av de frågor där partierna är mest oeniga. Centern och KD markerade starkt att man hellre vill se två mindre förskolor och att den första byggs i Nosshult.

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) noterade det.

– Det finns inga förslag om finansiering om det i investeringsbudgeten. Det är bara SD som lagt 20 miljoner för det, sa han.

elva Berglund ville veta var SD tar de extra 20 miljonerna, men fick inget tydligt svar av Anneli Jakobsson (SD.

Tomas Peterson konstaterade också att det i övrigt är marginella skillnader mellan majoritetens budgetförslag och oppositionen. Majoriteten lägger på drygt 11 miljoner till verksamheterna. Mest till socialnämnden som får sex miljoner i ökad ram och barn- och utbildning får en ram som är tre miljoner större än i år.

– Där vill vi ha med en viss reservation om att det kan bli något mer när vi fått skatteprognosen i höst, sade Helen Nilsson (S).

Centern och KD håller sig inom samma slutsumma men vill fördela om så att Barn- och utbildning får ytterligare 1,8 miljoner.

– Vi vill tillföra skolan och barnen mera resurser, efter som verkligheten kräver det, motiverade Ingela Nilsson Nachtweij (C).

Vänstern går mest på offensiven och vill öka på med sex miljoner mer än majoriteten bara till barn- och utbildningsnämnden.

– Vill vi ha en bra välfärd behöver vi fatta beslut om det. Istället för 30 års besparingsiver vill vi se till behovet. Därför tillför vi mer pengar och minskar på reservposten och kommunens resultat, sade han.

Totalt vill vänstern öka på verksamheterna med runt 15 miljoner, mot övrigas dryga 11 miljoner.

Lars Johansson framhöll att kommunen stärkt sin ekonomiska ställning markant de senaste åren. Samtidigt ifrågasatte han om det är möjligt för kommunen att klara att finansiera en investeringsbudget på 80 miljoner utan att ta upp nya lån.

– Här vill vi tala klarspråk, vi behöver ta upp nya lån om vi ska klara det, sade han.

Fullmäktige beslutade att anta majoritetens budgetförslag.

Kommunens budgetramar 2019

Kommunstyrelsen, + 1,3 miljoner.

Barn- och utbildningsnämnden, + 3,0 miljoner.

Socialnämnden, + 6,0 miljoner.

Oförutsedda kostnader, ­+ 0,9 miljoner

Totalt, 11,2 miljoner

Nettokostnader, 953 miljoner.

Budgeterat resultat 2019, + 19 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!