Kommunen tar över insamling av förpackningar

Avfallsmodellen med sortering hemma och insamling av förpackningar ska byggas ut i Vimmerby så att alla hushåll omfattas av det. Ett första steg tas om ett drygt halvår när kommunen tar över ansvaret för återvinningsstationerna.

Från och med årsskiftet blir alla tio återvinningsstationerna i kommunen Vemabs ansvar. "Inledningsvis blir alla tio kvar, sen får vi se efter hand. Men någonstans behöver man ju göra av större förpackningar", säger Daniel Johansson.

Från och med årsskiftet blir alla tio återvinningsstationerna i kommunen Vemabs ansvar. "Inledningsvis blir alla tio kvar, sen får vi se efter hand. Men någonstans behöver man ju göra av större förpackningar", säger Daniel Johansson.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2023-06-05 06:00
undefined
Daniel Johansson är renhållningschef på Vimmerby Energi och Miljö AB.

– Inledningsvis blir alla tio återvinningsstationerna som finns i dag kvar. Vart efter vi inför det vi kallar för fastighetsnära insamling av förpackningar i alla slags hushåll kommer vi att utvärdera behovet av återvinningsstationer, säger Daniel Johansson, renhållningschef på Vimmerby Energi och Miljö AB.

Det stundar förändringar i sorteringen av avfall och förpackningar. Åtminstone för de hushåll som ännu inte har det kommunala sorteringssystemet med fyrfacks-kärl där hemma. Det handlar om många av flerfamiljsfastigheterna som hyreshus och bostadsrätter, men också en del villor och fritidshus.

– Det är väl 10-15 procent av fritidshusen och villorna som också kommer att få fyrfackskärl. När det införs är inte bestämt, det kommer vi att meddela under hösten, säger Daniel Johansson.

Det bottnar i en ny förordning som regeringen antog i fjol. Kommunerna har fram till årsskiftet 2026-27 på sig att ställa om, så att även förpackningar och tidningar hämtas på samma sätt som matavfall och restavfall hos alla hushåll.

– Det gäller även för flerfamiljshus som hyresfastigheter och bostadsrätter. Vi erbjuder tjänsten och kommer successivt att arbeta fram en modell för hur det här ska fungera tillsammans med olika fastighetsägare. En del har gått före och är igång helt eller delvis, säger han.

undefined
Först blir återvinningsstationerna ett kommunalt ansvar. Senast tre år senare ska alla hushåll ha "fastighetsnära insamling" av allt avfall på samma sätt som matavfall och restavfall hämtas i dag. Hur många återvinningsstationer som blir kvar efter det är ovisst.

Redan till kommande årsskifte tar Vemab över ansvaret för de tio återvinningstationerna runt om i kommunen, som Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) än så länge ansvarar för.

Från och med januari blir det Vemab som ska tömma de olika containrarna och se till att avfallet körs i väg för återvinning. Om det innebär behov av mer personal är oklart.

– Det har ännu inte beslutats hur och av vem städning och underhåll kommer utföras, säger Daniel Johansson.

Hur kan de här förändringarna påverka taxan för Vimmerbyborna?

– Det kommer säkert att påverka, men hur och i vilken omfattning är för tidigt att säga. Vi hanterar taxan under hösten.

– Producentansvaret för förpackningar ligger fortfarande kvar och hanteringen ska finansieras genom avgiften som är del i priset i butik. Vi får sen en ersättning utifrån antalet hushåll och hur många kilo vi hanterar. Men det finns inga exakta summor för det ännu, säger Daniel Johansson.

Det är kärl av det här slaget som de flesta villor och fritidshus har i vimmerby kommun sen 2017. Två tunnor med fyra fack i varje avsedda för matavfall, plastavfall, pappersförpackningar, metall, ofärgat och färgat glas samt ett fack för tidningar och ett för restavall.
Det är kärl av det här slaget som de flesta villor och fritidshus har i vimmerby kommun sen 2017. Två tunnor med fyra fack i varje avsedda för matavfall, plastavfall, pappersförpackningar, metall, ofärgat och färgat glas samt ett fack för tidningar och ett för restavall.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!