Kommuninvånare vill rädda småskolor med färre chefer

Se över om alla chefer och tjänstemän i stadshuset verkligen behövs. Det föreslår en kommuninvånare i ett medborgarförslag till fullmäktige. "När man städar ska man börja uppifrån" säger Joakim Gunnarsson som lämnat förslaget.

"När man städar ska man börja uppifrån" säger kommuninvånaren Joakim Gunnarsson som efter hoten mot småskolorna lagt ett medborgarförslag om vad kommunen bör göra för att sanera ekonomin.

"När man städar ska man börja uppifrån" säger kommuninvånaren Joakim Gunnarsson som efter hoten mot småskolorna lagt ett medborgarförslag om vad kommunen bör göra för att sanera ekonomin.

Foto: Privat / Arkiv

Vimmerby2023-11-21 05:30
undefined
Joakim Gunnarsson i Djursdala har lagt ett medborgarförslag om att kommunen ska banta chefsorganisationen istället för att ta bort småskolor i kommunen för att få ekonomin att gå ihop.

Det är kommunens pressade ekonomiska situation och nya hot mot småskolorna som fått honom att agera. Han bor i Djursdala och har själv barn i skolan.

– Det handlar ju om kommuninvånarnas skattepengar och jag trycker att de ska i första hand gå till barnen och skolorna och till omsorgen, säger han i en kommentar till medborgarförslaget där han vill att fullmäktige ger ett uppdrag att se över hela tjänstemannaorganisationen i allmänhet och de olika chefsnivåerna i synnerhet. 

Han har själv gått igenom chefsleden på de två stora förvaltningarna, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, på kommunens hemsida.

– Jag har inte alla fakta, men bara det man ser i de organisationerna gör ju att man undrar hur många chefer det egentligen finns, och man hör mycket om hur många fler det blivit, säger han.

Socialförvaltningen består av en förvaltningschef, sex verksamhetschefer och under dem finns enhetschefer på olika enheter. Hur många framgår inte av organisationsskissen.

Barn- och utbildningsförvaltningen leds också av en förvaltningschef och fyra verksamhetschefer och en chef för elevhälsan där det också finns en verksamhetschef för medicinska insatser. Därefter följer fem rektorer med ansvar för sammanlagt 13 förskolor. Sju rektorer och tre biträdande rektorer leder nio grundskolor och fritids plus den anpassade grundskolan.

undefined
Stadshuset i Vimmerby.

– Jag har ingenting emot tjänstemän och jag förstår ju att det måste finnas en chef, men här känns det som det är väldigt många i olika steg och då tänker jag att det bör gå att ta bort en del av mellancheferna. Det är min förhoppning för jag tror det är en stor del av det ekonomiska problemet, säger han.

– Säg att en chef har uppemot 50 000 kronor i månadslön. Det innebär runt 850 000 kronor om året med sociala avgifter. Om man då kan spara in på sju-åtta chefstjänster blir det i alla fall sju miljoner kronor, sammanfattar han.

undefined
Kommunstyrelsens ordförande, Helen Nilsson, (S), känner till medbrogarförslaget om att se över och ta bort chefstjänster i tjänstemannaorganisationen. Hon tror inte antalet chefer är överdrivet stort i kommunen som har drygt 1 400 fastanställda varav drygt 1 200 jobbar heltid i dag.

Kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson känner till medborgarförslaget.

– Jag kan förstå att folk tänker så ibland, men man ska veta att vi tittar verkligen på allt, säger hon.

Hon tror inte att kommunens chefstjänster är överdrivet många.

– När vi jämför i "sunt arbetsliv" har det privata näringslivet generellt sett fler chefer per anställd än vi.

Vad medborgarförslaget kan leda till vill hon inte säga något om innan det har utretts.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!