Invånarnas egen prio för hur orten ska utvecklas

En pub. En fräschare skola. En badplats eller ett finare torg i centrum. Det är några av de önskemål invånarna i kommunens tätorter lyfter fram under kommunledningens dialogtur. Det flest efterfrågar är bättre kommunikationer. Där ser kommunalrådet en lösning inom räckhåll.

En pub eller matställe, en badplats men framför allt bättre kollektivtrafik och andra kommunikationer. Det står högst på invånarnas önskelistor i kommunens alla orter. Det visar en sammanställning efter kommunens dialogtur.

En pub eller matställe, en badplats men framför allt bättre kollektivtrafik och andra kommunikationer. Det står högst på invånarnas önskelistor i kommunens alla orter. Det visar en sammanställning efter kommunens dialogtur.

Foto: Arkiv

Vimmerby2022-06-09 05:00

– Här menar vi att närtrafiken är underskattad och kanske inte tillräckligt känd. Det känner vi för egen del också. Därför ska vi satsa extra på information om närtrafiken och hur den fungerar så fort vi kan, säger Jacob Käll (C) ordförande i kommunstyrelsen.

Dialogturen som kommunledningen gjort de senaste sex månaderna till alla tio orterna, inklusive Vimmerby stad har nu sammanställts och presenterats för såväl kommunstyrelsen som landsbygdsrådet.

Kollektivtrafiken och/eller kommunikationer lyfts fram i stort sett varje ort. Mer samhällsservice, bättre mobiltäckning, fiber och bostadsbyggnation är också sånt som ortsborna vill se.

Här är fem i topp från varje ort:

Tuna:

• Bostäder.

• Kommunikationer.

• Arbetstillfällen.

• Lantbruk.

• Matställe/pub.

Gullringen:

• Kommunikationer (underhåll
och kollektivtrafik).

• Föreningsstöd och samverkan.

• Underhåll av återvinningsstation, grönområden, snöröjning.

• Fler företag.

• Fräscha skollokaler.

Storebro:

• Bättre samhällsskötsel (utveckla
centrum/torget och skapa mötesplatser).

• Seniorboende, trygghetsboende och behålla äldreboende.

• Utökad samhällsservice.

• Underhåll av kommunala byggnader.

• Bostäder (ex radhus).

Frödinge:

• Föreningslivet.

• Badplats.

• Vägar.

• Fiber.

• Kommunikation

Pelarne:

• Förbättrad kollektivtrafik (stanna vid
infarten samt helgtrafik).

• Stigningsfil i Pelarnebacken på rv 40.

• Förskola.

• Förbättring av cykel- och
vandringsleder.

• Kommunalt vatten och avlopp.

Djursdala:

• Bostäder och tomter.

• Kollektivtrafik.

• Cykelväg till Vimmerby och Södra Vi.

• Skolskjuts.

• Taxi.

Locknevi:

• Mobiltäckning och bredband.

• Vägarna.

• Kollektivtrafik.

• Tillgång till Nygård (ex gårdsbutik).

• Skolskjutsar

Rumskulla:

• Fler bostäder och tomter.

• Kollektivtrafik.

• Servicebutik/obemannad butik.

• Skolskjuts.

• Mobiltäckningen.

Vimmerby:

• Vägunderhåll.

• Aktivitetslekplatser och lekplatser
för funktionshindrade.

• Roligare löparspår och stadsnära motionsmöjligheter.

• Vackrare och mindre skräpig stadskärna.

• Regionala kommunikationsstråk.

Södra Vi:

• Utveckla och underhåll miljöer (torget, Storgatan, parkerna).

• Kommunikationer och infrastruktur.

• Marksanering och erbjud nya företagstomter.

• Cykelvägar (ex till Vimmerby).

• Tågstopp.

Hur går ni nu vidare med önskemålen?

– Vi ska gå igenom sammanställningen och se vad vi kan göra i närtid. För en del är det möjligt, medan andra är på längre sikt och tar tid. Jag tror det är viktigt med snabb respons på de punkter där det är möjligt, säger Jacob Käll.

 En sån punkt är efterfrågan på kommunikationer. Där pekar kommunledningen på närtrafiken, som går enligt tidtabell, men måste beställas minst två timmar före resa på landsbygden och en timma före resa i stan.

– Närtrafiken ska förbättras, bland annat genom kortare betalningstid och turer på helger, säger han.

– Det är flera som vill se bostadsbyggnation i den egna orten och i exempelvis Tuna har vi en dialog igång mellan samhällsbyggnad och Tunagänget om att få till nya villatomter, säger Jacob Käll.

Han är nöjd med dialogturen och det gensvar invånarna gett.

– Vi har fått mycket positiv respons och flera tycker att vi ska göra det här oftare. Vi behöver nya former för att träffas. Vi kan vara med på samhällsföreningens eller idrottsföreningens möten om det är så.

Bostäder och tomter efterfrågas i flera av orterna, bland annat i Djursdala, Tuna och Rumskulla.
Bostäder och tomter efterfrågas i flera av orterna, bland annat i Djursdala, Tuna och Rumskulla.
Vimmerby Tidning

2022

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!