Lokala företag bygger Willys-butiken i Vimmerby

Det blir lokala företag som ska riva och bygga nytt för Willys i Vimmerby. "Det känns bra att få ett så stort projekt", säger Pär Holmstrand på Byggklason som blir huvudentreprenör. Men än återstår några kommunala beslut för att projektet ska kunna gå igång på allvar.

Rivningslovet är beviljat och arbetet har inletts lite smått med sanering. I stort sett hela fastigheten ska sen rivas. Bara bottenplattan och några pelare ska behållas i den nya byggnationen, enligt både fastighetsägaren och byggentreprenören.

Rivningslovet är beviljat och arbetet har inletts lite smått med sanering. I stort sett hela fastigheten ska sen rivas. Bara bottenplattan och några pelare ska behållas i den nya byggnationen, enligt både fastighetsägaren och byggentreprenören.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2023-02-03 06:00
undefined
Rolf Landrin är vd för Landrins Bil i Småland som ägar fastigheten där en ny butik ska byggas för livsmedelskedjan Willys.

– Vi vill igång så fort som möjligt för att det ska bli klart till nästa sommar, men det hänger på kommunen, säger Rolf Landrin, vd för Landrins Bil i Småland AB som äger fastigheten vid Vimmerbyallén.

När nyheten om Willys etablering i Vimmerby kom i november 2021 var planen att den nya butiken skulle öppna under 2023. Den planen sprack ganska snart. Dels på grund av att hyresgästen Erikshjälpen behövde lösas från kontraktet, dels för att kommunen krävde en ny detaljplan som tillåter handel. Erikshjälpen bedrev verksamheten på dispens.

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick uppdraget att ta fram en ny detaljplan i februari i fjol. I januari i år gick det ut på samråd. Det visar bland annat att byggnaden får bli max 3 500 kvadratmeter stor och max tio meter hög. 

Enligt den dagvattenutredning som gjorts behöver flera diken anläggas runt tomten plus andra åtgärder för att motverka risken för översvämning vid skyfall eftersom tomten ligger lågt i förhållande till omgivningen.

Trafikutredningen ser inga problem med kapaciteten i normala fall, men lämnar förslag för evenemangstrafik.

undefined
En illustration från detaljplanen hur byggnaden och parkeringen är tänkt att placeras på tomten.

Samrådet avslutades i onsdags, den 1 februari. Nu ska eventuella synpunkter hanteras och planen revideras innan den ställs ut på nytt inför ett beslut om antagande. Ett sånt beslut kan tas tidigast andra kvartalet i år.

Först efter det kan ett bygglov beviljas.

– Vi har en ansökan i princip klar, men det är inte lönt att lämna in den förrän planen är klar. Byggnaden blir drygt 3 000 kvadrat och en stor parkering direkt intill. Det blir en stor Willys-butik som de vill ha den, säger Rolf Landrin.

– Det är lokala företag som ska bygga, säger han.

undefined
Pär Holmstrand är vd för Byggklason som blir huvudentreprenör för byggnationen av Willys butik i Vimmerby.

Huvudentreprenör blir Byggklason.

– Det är ett stort projekt som känns bra att ha under 2023-24 och de stora bitarna, bygg och installationer görs av lokala företag. Sen får vi ta in några kompetenser från annat håll, säger Pär Holmstrand på Byggklason.

En del arbete är igång i fastigheten. 

– Vi har påbörjat sanering av asbest och annat. Nästa steg är att riva. Det är bara bottenplattan och några pelare som ska behållas. Sen vänder det och vi börjar bygga den nya butiken, säger han.

Rolf Landrin och Pär Holmstrand vill inte säga något om vilka pengar byggkontraktet handlar om.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!