Människorättsadvokaten: Risk för omänsklig behandling

Nya omständigheter talar för att familjen Berisha skulle utsättas för omänsklig behandling om de utvisas, anser familjens nuvarande advokat Ruth Nordström på Människorättsadvokaterna.

Ruth Nordström på Människorättsadvokaterna företräder familjen Berisha och ser flera skäl till att de ska få en ny prövning.  "Nya omständigheter ger skälig anledning att anta att de skulle utsättas för omänsklig och förnedrande behandling" skriver hon till Vimmerby Tidning.

Ruth Nordström på Människorättsadvokaterna företräder familjen Berisha och ser flera skäl till att de ska få en ny prövning. "Nya omständigheter ger skälig anledning att anta att de skulle utsättas för omänsklig och förnedrande behandling" skriver hon till Vimmerby Tidning.

Foto: Arkiv Jimmy Karlsson / Derry Philips

Vimmerby2021-09-22 17:00

Byrån som specialiserat sig på ärenden om mänskliga rättigheter står bakom en ansökan om verkställighetshinder och en yrkan om uppehållstillstånd, alternativt ny prövning.

"Vi har åberopat att det föreligger nya omständigheter som innebär hinder mot att verkställa utvisningsbeslutet till Kosovo. De nya omständigheterna ger skälig anledning att anta att de skulle utsättas för omänsklig och förnedrande behandling. Sökandenas hälsotillstånd har försämrats så pass att det utgör hinder mot verkställighet av utvisningsbeslutet", skriver Ruth Nordström i mejl till Vimmerby Tidning.

Hur ser du på hela deras bakgrund med 15 år i Sverige och att båda döttrarna är födda här och aldrig varit utanför landets gränser?

"Vi anser att det dels skulle strida mot Barnkonventionen och dels mot Europa­konventionens artikel 2, om rätten till liv, artikel 3, om förbud mot tortyr och artikel 8, om rätten till respekt för privat- och familjeliv, att under nuvarande omständigheter utvisa sökandena till hemlandet."

"Vi anser att en kumulativ prövning (att nya uppgifter läggs till sedan tidigare redan kända, red.s anm.) av skyddsskälen ska göras i varje fall. Detta innebär att riskerna som de nya skyddsskälen innebär ska bedömas i kumulation med de risker som tidigare angivits under processen. I sammanhanget ska även beaktas den starka anknytning som familjen, och särskilt barnen, har hunnit få till Sverige", skriver hon.

Familjen Berishas ärende har prövats flera gånger hos Migrationsverket. Hur ser du på möjligheterna till ett annat beslut den här gången?

"Det är svårt men vi kämpar alltid för våra klienters mänskliga rättigheter oavsett hur mörk och hopplös situationen ser ut. Flera av våra klienter har beviljats ny prövning och uppehållstillstånd i så kallade ”hopplösa fall” så vi kämpar på."

"Vi har kontaktat Migrationsverket då ärendet är oerhört brådskande", skriver Nordström.

På tisdagen hade det inte kommit något besked från Migrationsverket. Preliminärt datum för utvisningen är satt till torsdag och fredag denna vecka.

– Vi har bevakning av inkomna handlingar dygnet runt. Finns det en inkommen ansökan om verkställighetshinder måste den avgöras innan avvisan kan ske. Gränspolisen ska alltid stämma av med Migrationsverkets databas att det avgjorts innan utvisning sker, säger Migrationsverkets presstjänst.

Advokat Ruth Nordström är grundare och även vd för Människorättsadvokaterna som nu företräder familjen Berisha från Vimmerby.
Advokat Ruth Nordström är grundare och även vd för Människorättsadvokaterna som nu företräder familjen Berisha från Vimmerby.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!