Mer pengar och fler utbildningar väntas på Campus

Campus Vimmerby får extra pengar i Vimmerbyalliansens budget 2021. ”En nödvändighet både för det lokala kompetensbehovet och för att vi tyvärr går in i ökad arbetslöshet”.

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C), säger att det är nödvändigt med extra pengar till utbildning. "Arbetsgivarna har behov av kompetent arbetskraft och vi ser en ökad arbetslöshet".

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C), säger att det är nödvändigt med extra pengar till utbildning. "Arbetsgivarna har behov av kompetent arbetskraft och vi ser en ökad arbetslöshet".

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2020-09-21 10:35

Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna satsar nu extra på att öka utbudet av högskoleutbildningar för Vimmerbyborna i budgeten för nästa år.

Men hur stor satsningen i kronor vill kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) inte säga.

– Det kan jag inte nu, det är inte klart hur många fler platser, föreläsningssalar och grupprum det behövs i Fokushuset, det blir förhandling med fastighetsägaren. 

På Campus Vimmerby finns distansstudier på högskole- och universitetsutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och fristående kurser. Tillsammans med Hultsfred och Västervik (Campus Småland) finns målsättningen att till 2023 erbjuda 15 högskoleprogram, 15 yrkeshögskoleprogram, 15 kurser samt 15 forsknings- och utvecklingsprojekt, av dem 20 procent i Vimmerby.

Pandemins effekter på arbetsmarknaden har ytterligare ökat behovet av utbildning på lokal nivå, säger Jacob Käll.

– Det finns stora behov hos det lokala näringslivet och offentlig sektor av kompetent arbetskraft, men vi ser också en ökad arbetslöshet. Vi måste ta i, och nu har vi fått extra medel från staten och de tänker vi använda.

Vilken typ av utbildningar ser du helst i Vimmerby?

– Det är viktigt att erbjuda utbildningar som efterfrågas lokalt, det kan handla allt från att industrin ska kunna skicka personal på kortkurser till hela utbildningar som ger jobb.

Den redan etablerade förskollärarutbildningen på Campus Vimmerby är ett bra exempel på utbildning som ger jobb, säger Jacob Käll. Fler utbildningar som ska matcha arbetsmarknadens behov är målet.
Den redan etablerade förskollärarutbildningen på Campus Vimmerby är ett bra exempel på utbildning som ger jobb, säger Jacob Käll. Fler utbildningar som ska matcha arbetsmarknadens behov är målet.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!